Αναλυτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ανα τμήμα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ (ΣΑΡΧΟΣΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ)
Υποψήφιος : ΠΑΤΡΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Α.Τ.Τμήμα Χώρος Ψήφοι
1 1ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Αίγειρος) Κτίριο πρώην Κοινότητας Αιγείρου 14
2 2ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ(Αίγειρος) Κτίριο Αγροτ. Ιατρείου Αιγείρου 30
3 3ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ(Αίγειρος) Κτίριο Εστίας Σ.Ε. Οδηγών Αιγείρου 34
4 4ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ(Μεσσούνη) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Μεσσούνης 3
5 5ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ(Νέα Καλλίστη) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Νέας Καλλίστης 0
6 6ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ(Φανάρι) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Φαναρίου 3
7 7ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ(Μέση) Νότια Αίθουσα Δημ.Σχολείου Μέσης 0
8 8ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ(Γλυφάδα) Ιατρείο Γλυφάδας πρ.Δημ.Σχολείου Γλυφάδας 0
9 9ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ(Καλλίστη) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Καλλίστης 0
10 10ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ(Μελέτη) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Μελέτης 2
11 11ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ(Μέση) Βόρεια Αίθουσα Δημοτικού Σχολείου Μέσης 1
12 12ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ(Πόρπη) Βόρεια είσοδος Κτιρίου Αγροτολέσχης Πόρπης 0
13 13ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ(Πόρπη) Νότια είσοδος Κτιρίου Αγροτολέσχης Πόρπης 1
ΣΥΝΟΛΟ 88