Αναλυτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ανα τμήμα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ (ΣΑΡΧΟΣΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ)
Υποψήφιος : ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Α.Τ.Τμήμα Χώρος Ψήφοι
1 1ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Αίγειρος) Κτίριο πρώην Κοινότητας Αιγείρου 5
2 2ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ(Αίγειρος) Κτίριο Αγροτ. Ιατρείου Αιγείρου 0
3 3ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ(Αίγειρος) Κτίριο Εστίας Σ.Ε. Οδηγών Αιγείρου 6
4 4ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ(Μεσσούνη) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Μεσσούνης 6
5 5ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ(Νέα Καλλίστη) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Νέας Καλλίστης 2
6 6ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ(Φανάρι) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Φαναρίου 6
7 7ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ(Μέση) Νότια Αίθουσα Δημ.Σχολείου Μέσης 0
8 8ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ(Γλυφάδα) Ιατρείο Γλυφάδας πρ.Δημ.Σχολείου Γλυφάδας 0
9 9ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ(Καλλίστη) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Καλλίστης 0
10 10ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ(Μελέτη) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Μελέτης 0
11 11ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ(Μέση) Βόρεια Αίθουσα Δημοτικού Σχολείου Μέσης 38
12 12ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ(Πόρπη) Βόρεια είσοδος Κτιρίου Αγροτολέσχης Πόρπης 0
13 13ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ(Πόρπη) Νότια είσοδος Κτιρίου Αγροτολέσχης Πόρπης 4
ΣΥΝΟΛΟ 67