Αναλυτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ανα τμήμα

ΟΜΟΝΟΙΑ (ΕΜΙΝΟΓΛΟΥ ΜΕΜΕΤ)
Υποψήφιος : Φεΐζ Χασάν Ραήφ του Χαλήλ

Α.Τ.Τμήμα Χώρος Ψήφοι
1 249ο ΟΡΓΑΝΗΣ Κτίριο Γυμνασίου Οργάνης 0
2 250ο ΟΡΓΑΝΗΣ Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Οργάνης 0
3 251ο ΟΡΓΑΝΗΣ(ʼνω Βυρσίνη) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου ʼνω Βυρσίνης 0
4 252ο ΟΡΓΑΝΗΣ(Κάρδαμος) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Καρδάμου 0
5 253ο ΟΡΓΑΝΗΣ(Κάτω Βυρσίνη) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Κ.Βυρσίνης 0
6 254ο ΟΡΓΑΝΗΣ(Κύμη) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Κύμης 0
7 255ο ΟΡΓΑΝΗΣ(Μυρτίσκη) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Μυρτίσκης 0
8 256ο ΟΡΓΑΝΗΣ(Σμιγάδα) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Σμιγάδας 0
ΣΥΝΟΛΟ 0