Αναλυτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ανα τμήμα

ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΑΜΟΥΤΖΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ)
Υποψήφιος : ΜΗΤΟΥΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Νικολάου

Α.Τ.Τμήμα Χώρος Ψήφοι
1 30ο ΙΑΣΜΟΥ Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ιάσμου 10
2 31ο ΙΑΣΜΟΥ Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ιάσμου 15
3 32ο ΙΑΣΜΟΥ Κτίριο Γυμνασίου Ιάσμου 23
4 33ο ΙΑΣΜΟΥ Κτίριο Γυμνασίου Ιάσμου 10
5 34ο ΙΑΣΜΟΥ Κτίριο Γυμνασίου Ιάσμου 11
6 35ο ΙΑΣΜΟΥ Κτίριο Γυμνασίου Ιάσμου 12
7 36ο ΙΑΣΜΟΥ(Γαλήνη) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Γαλήνης 1
8 37ο ΙΑΣΜΟΥ(Διαλαμπή) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Διαλαμπής 2
9 38ο ΙΑΣΜΟΥ(Διαλαμπή) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Διαλαμπής 1
10 39ο ΙΑΣΜΟΥ(Κοπτερό) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Κοπτερού 4
11 40ο ΙΑΣΜΟΥ(Κοπτερό) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Κοπτερού 1
12 41ο ΙΑΣΜΟΥ(Μωσαϊκό) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Μωσαϊκού 0
13 42ο ΙΑΣΜΟΥ(Σάλπη) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Σάλπης 5
14 43ο ΙΑΣΜΟΥ(Σάλπη) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Σάλπης 1
15 44ο ΙΑΣΜΟΥ(Γλυκονέρι) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Γλυκονερίου 0
16 45ο ΙΑΣΜΟΥ(Αμβροσία) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Αμβροσίας 2
17 46ο ΙΑΣΜΟΥ(Αμβροσία) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Αμβροσίας 2
18 47ο ΙΑΣΜΟΥ(Παλλάδιο) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Παλλαδίου 3
ΣΥΝΟΛΟ 103