Αναλυτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ανα τμήμα

ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΑΜΟΥΤΖΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ)
Υποψήφιος : ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Χρήστου

Α.Τ.Τμήμα Χώρος Ψήφοι
1 30ο ΙΑΣΜΟΥ Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ιάσμου 2
2 31ο ΙΑΣΜΟΥ Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ιάσμου 5
3 32ο ΙΑΣΜΟΥ Κτίριο Γυμνασίου Ιάσμου 3
4 33ο ΙΑΣΜΟΥ Κτίριο Γυμνασίου Ιάσμου 2
5 34ο ΙΑΣΜΟΥ Κτίριο Γυμνασίου Ιάσμου 0
6 35ο ΙΑΣΜΟΥ Κτίριο Γυμνασίου Ιάσμου 0
7 36ο ΙΑΣΜΟΥ(Γαλήνη) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Γαλήνης 2
8 37ο ΙΑΣΜΟΥ(Διαλαμπή) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Διαλαμπής 13
9 38ο ΙΑΣΜΟΥ(Διαλαμπή) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Διαλαμπής 8
10 39ο ΙΑΣΜΟΥ(Κοπτερό) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Κοπτερού 3
11 40ο ΙΑΣΜΟΥ(Κοπτερό) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Κοπτερού 4
12 41ο ΙΑΣΜΟΥ(Μωσαϊκό) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Μωσαϊκού 3
13 42ο ΙΑΣΜΟΥ(Σάλπη) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Σάλπης 8
14 43ο ΙΑΣΜΟΥ(Σάλπη) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Σάλπης 3
15 44ο ΙΑΣΜΟΥ(Γλυκονέρι) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Γλυκονερίου 0
16 45ο ΙΑΣΜΟΥ(Αμβροσία) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Αμβροσίας 23
17 46ο ΙΑΣΜΟΥ(Αμβροσία) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Αμβροσίας 0
18 47ο ΙΑΣΜΟΥ(Παλλάδιο) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Παλλαδίου 25
ΣΥΝΟΛΟ 104