Αναλυτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ανα τμήμα

ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΑΜΟΥΤΖΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ)
Υποψήφιος : ΒΟΥΡΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Ευαγγέλου

Α.Τ.Τμήμα Χώρος Ψήφοι
1 30ο ΙΑΣΜΟΥ Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ιάσμου 14
2 31ο ΙΑΣΜΟΥ Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ιάσμου 10
3 32ο ΙΑΣΜΟΥ Κτίριο Γυμνασίου Ιάσμου 4
4 33ο ΙΑΣΜΟΥ Κτίριο Γυμνασίου Ιάσμου 5
5 34ο ΙΑΣΜΟΥ Κτίριο Γυμνασίου Ιάσμου 10
6 35ο ΙΑΣΜΟΥ Κτίριο Γυμνασίου Ιάσμου 9
7 36ο ΙΑΣΜΟΥ(Γαλήνη) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Γαλήνης 11
8 37ο ΙΑΣΜΟΥ(Διαλαμπή) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Διαλαμπής 0
9 38ο ΙΑΣΜΟΥ(Διαλαμπή) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Διαλαμπής 0
10 39ο ΙΑΣΜΟΥ(Κοπτερό) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Κοπτερού 3
11 40ο ΙΑΣΜΟΥ(Κοπτερό) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Κοπτερού 1
12 41ο ΙΑΣΜΟΥ(Μωσαϊκό) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Μωσαϊκού 0
13 42ο ΙΑΣΜΟΥ(Σάλπη) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Σάλπης 2
14 43ο ΙΑΣΜΟΥ(Σάλπη) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Σάλπης 0
15 44ο ΙΑΣΜΟΥ(Γλυκονέρι) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Γλυκονερίου 0
16 45ο ΙΑΣΜΟΥ(Αμβροσία) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Αμβροσίας 4
17 46ο ΙΑΣΜΟΥ(Αμβροσία) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Αμβροσίας 4
18 47ο ΙΑΣΜΟΥ(Παλλάδιο) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Παλλαδίου 0
ΣΥΝΟΛΟ 77