Αναλυτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ανα τμήμα

ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΟΡΑΜΑ (ΒΑΚΙΑΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ)
Υποψήφιος : ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ του Παναγιώτη

Α.Τ.Τμήμα Χώρος Ψήφοι
1 30ο ΙΑΣΜΟΥ Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ιάσμου 22
2 31ο ΙΑΣΜΟΥ Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ιάσμου 32
3 32ο ΙΑΣΜΟΥ Κτίριο Γυμνασίου Ιάσμου 40
4 33ο ΙΑΣΜΟΥ Κτίριο Γυμνασίου Ιάσμου 22
5 34ο ΙΑΣΜΟΥ Κτίριο Γυμνασίου Ιάσμου 27
6 35ο ΙΑΣΜΟΥ Κτίριο Γυμνασίου Ιάσμου 21
7 36ο ΙΑΣΜΟΥ(Γαλήνη) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Γαλήνης 0
8 37ο ΙΑΣΜΟΥ(Διαλαμπή) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Διαλαμπής 14
9 38ο ΙΑΣΜΟΥ(Διαλαμπή) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Διαλαμπής 6
10 39ο ΙΑΣΜΟΥ(Κοπτερό) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Κοπτερού 0
11 40ο ΙΑΣΜΟΥ(Κοπτερό) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Κοπτερού 0
12 41ο ΙΑΣΜΟΥ(Μωσαϊκό) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Μωσαϊκού 3
13 42ο ΙΑΣΜΟΥ(Σάλπη) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Σάλπης 2
14 43ο ΙΑΣΜΟΥ(Σάλπη) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Σάλπης 1
15 44ο ΙΑΣΜΟΥ(Γλυκονέρι) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Γλυκονερίου 0
16 45ο ΙΑΣΜΟΥ(Αμβροσία) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Αμβροσίας 0
17 46ο ΙΑΣΜΟΥ(Αμβροσία) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Αμβροσίας 5
18 47ο ΙΑΣΜΟΥ(Παλλάδιο) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Παλλαδίου 0
ΣΥΝΟΛΟ 195