Αναλυτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ανα τμήμα

ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΟΡΑΜΑ (ΒΑΚΙΑΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ)
Υποψήφιος : ΚΙΤΣΟΥΚ ΤΟΥΡΑΝ του Τζεμαλή

Α.Τ.Τμήμα Χώρος Ψήφοι
1 30ο ΙΑΣΜΟΥ Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ιάσμου 47
2 31ο ΙΑΣΜΟΥ Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ιάσμου 42
3 32ο ΙΑΣΜΟΥ Κτίριο Γυμνασίου Ιάσμου 36
4 33ο ΙΑΣΜΟΥ Κτίριο Γυμνασίου Ιάσμου 33
5 34ο ΙΑΣΜΟΥ Κτίριο Γυμνασίου Ιάσμου 40
6 35ο ΙΑΣΜΟΥ Κτίριο Γυμνασίου Ιάσμου 42
7 36ο ΙΑΣΜΟΥ(Γαλήνη) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Γαλήνης 3
8 37ο ΙΑΣΜΟΥ(Διαλαμπή) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Διαλαμπής 0
9 38ο ΙΑΣΜΟΥ(Διαλαμπή) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Διαλαμπής 0
10 39ο ΙΑΣΜΟΥ(Κοπτερό) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Κοπτερού 3
11 40ο ΙΑΣΜΟΥ(Κοπτερό) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Κοπτερού 3
12 41ο ΙΑΣΜΟΥ(Μωσαϊκό) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Μωσαϊκού 0
13 42ο ΙΑΣΜΟΥ(Σάλπη) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Σάλπης 0
14 43ο ΙΑΣΜΟΥ(Σάλπη) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Σάλπης 0
15 44ο ΙΑΣΜΟΥ(Γλυκονέρι) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Γλυκονερίου 0
16 45ο ΙΑΣΜΟΥ(Αμβροσία) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Αμβροσίας 0
17 46ο ΙΑΣΜΟΥ(Αμβροσία) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Αμβροσίας 0
18 47ο ΙΑΣΜΟΥ(Παλλάδιο) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Παλλαδίου 2
ΣΥΝΟΛΟ 251