Αναλυτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ανα τμήμα

ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΟΡΑΜΑ (ΒΑΚΙΑΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ)
Υποψήφιος : ΡΕΣΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ του Νικολάου

Α.Τ.Τμήμα Χώρος Ψήφοι
1 30ο ΙΑΣΜΟΥ Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ιάσμου 2
2 31ο ΙΑΣΜΟΥ Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ιάσμου 2
3 32ο ΙΑΣΜΟΥ Κτίριο Γυμνασίου Ιάσμου 5
4 33ο ΙΑΣΜΟΥ Κτίριο Γυμνασίου Ιάσμου 1
5 34ο ΙΑΣΜΟΥ Κτίριο Γυμνασίου Ιάσμου 6
6 35ο ΙΑΣΜΟΥ Κτίριο Γυμνασίου Ιάσμου 4
7 36ο ΙΑΣΜΟΥ(Γαλήνη) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Γαλήνης 1
8 37ο ΙΑΣΜΟΥ(Διαλαμπή) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Διαλαμπής 3
9 38ο ΙΑΣΜΟΥ(Διαλαμπή) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Διαλαμπής 1
10 39ο ΙΑΣΜΟΥ(Κοπτερό) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Κοπτερού 0
11 40ο ΙΑΣΜΟΥ(Κοπτερό) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Κοπτερού 0
12 41ο ΙΑΣΜΟΥ(Μωσαϊκό) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Μωσαϊκού 1
13 42ο ΙΑΣΜΟΥ(Σάλπη) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Σάλπης 1
14 43ο ΙΑΣΜΟΥ(Σάλπη) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Σάλπης 0
15 44ο ΙΑΣΜΟΥ(Γλυκονέρι) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Γλυκονερίου 0
16 45ο ΙΑΣΜΟΥ(Αμβροσία) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Αμβροσίας 1
17 46ο ΙΑΣΜΟΥ(Αμβροσία) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Αμβροσίας 2
18 47ο ΙΑΣΜΟΥ(Παλλάδιο) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Παλλαδίου 9
ΣΥΝΟΛΟ 39