Ο.Π.Σ. Διαχείρισης Εκλογικών Αποτελεσμάτων

Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ροδόπης

Εθνικές Εκλογές 2004

Home

Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό)

ΑΑΥποψήφιοι Ψήφοι
1 ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 20
2 ΤΣΙΦΟΥΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15
3 ΚΕΚΕ ΙΣΜΕΤ του ΧΑΣΑΝ 13
ΣΥΝΟΛΟ 48