Ο.Π.Σ. Διαχείρισης Εκλογικών Αποτελεσμάτων

Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ροδόπης

Εθνικές Εκλογές 2004

Home

Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΑΥποψήφιοι Ψήφοι
1 ΦΑΚΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ 756
2 ΑΧΜΕΤ ΝΑΖΜΗ του ΜΕΧΜΕΤ 240
3 ΤΕΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 220
4 ΣΠΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 203
ΣΥΝΟΛΟ 1419