Ο.Π.Σ. Διαχείρισης Εκλογικών Αποτελεσμάτων

Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ροδόπης

Εθνικές Εκλογές 2004

Home

Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΔΗΚΚΙ

ΑΑΥποψήφιοι Ψήφοι
1 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ 344
2 ΜΠΟΤΡΟΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 308
3 ΣΑΔΙΚ ΙΖΕΤ του ΧΑΣΑΝ 137
4 ΚΑΜΕΝΙΔΗΣ ΖΟΥΡΑΜΠ του ΠΑΥΛΟΥ 78
ΣΥΝΟΛΟ 867