Ο.Π.Σ. Διαχείρισης Εκλογικών Αποτελεσμάτων

Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ροδόπης

Εθνικές Εκλογές 2004

Home

Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΑΥποψήφιοι Ψήφοι
1 ΜΙΣΤΕΛΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΜΕΛΕΤΙΟΥ 16
ΣΥΝΟΛΟ 16