Αναλυτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ανα τμήμα
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

Α.Τ.Τμήμα Χώρος Ψήφοι
1 1ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Αίγειρος) Δημοτικό Σχολείο Αιγείρου 66
2 2ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Αίγειρος) Νηπιαγωγείο Αιγείρου 60
3 3ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Αίγειρος) Πολιτιστικό Κέντρο Αιγείρου 68
4 4ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Μεσσούνη) Δημοτικό Σχολείο Μεσσούνης 27
5 5ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Νέα Καλλίστη) Δημοτικό Σχολείο Νέας Καλλίστης 55
6 6ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Νέα Καλλίστη) Γυμνάσιο Νέας Καλλίστης 35
7 7ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Μελέτη) Μουσουλμανικό Σχολείο Μελέτης 8
8 8ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ(Μέση) Δημοτικό Σχολείο Μέσης 56
9 9ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ(Γλυφάδα) Ιατρείο Γλυφάδας (Πρώην Δημοτικό Σχολείο) 16
10 10ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ(Πόρπη) Αγροτολέσχη Πόρπης 42
11 11ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ(Πόρπη) Δημοτικό Σχολείο Πόρπης 65
12 12ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ(Φανάρι) Δημοτικό Σχολείο Φαναρίου 85
13 13ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Αρριανά) 1ο Μουσουλμανικό Σχολείο Αρριανών 5
14 14ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ(Αρριανά) 2ο Μουσουλμανικό Σχολείο Αρριανών 19
15 15ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Αγιοχώρι) Μουσουλμανικό Σχολείο Αγιοχωρίου 5
16 16ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Κίνυρα) Μουσουλμανικό Σχολείο Κινύρων 8
17 17ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ(Σκάλωμα) Μουσουλμανικό Σχολείο Σκαλώματος 7
18 18ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ(Δειλινά) Μουσουλμανικό Σχολείο Δειλινών 2
19 19ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Λύκειο) 2ο Μουσουλμανικό Σχολείο Λυκείου 18
20 20ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ(Λύκειο) 1ο Μουσουλμανικό Σχολείο Λυκείου 7
21 21ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Μικρό Πιστό) Μουσουλμανικό Σχολείο Μικρού Πιστού 20
22 22ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Μύστακας) Μουσουλμανικό Σχολείο Μύστακα 0
23 23ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Ήπιο) Μουσουλμανικό Σχολείο Ηπίου 1
24 24ο ΙΑΣΜΟΥ (Ίασμος) Δημοτικό Σχολείο Ιάσμου 33
25 25ο ΙΑΣΜΟΥ (Ίασμος) Δημοτικό Σχολείο Ιάσμου 37
26 26ο ΙΑΣΜΟΥ (Ίασμος) Γυμνάσιο Ιάσμου 43
27 27ο ΙΑΣΜΟΥ (Ίασμος) Γυμνάσιο Ιάσμου 27
28 28ο ΙΑΣΜΟΥ (Ίασμος) Γυμνάσιο Ιάσμου 38
29 29ο ΙΑΣΜΟΥ (Ίασμος) Γυμνάσιο Ιάσμου 22
30 30ο ΙΑΣΜΟΥ (Γαλήνη) Μουσουλμανικό Σχολείο Γαλήνης 9
31 31ο ΙΑΣΜΟΥ (Διαλαμπή) Δημοτικό Σχολείο Διαλαμπής 28
32 32ο ΙΑΣΜΟΥ (Διαλαμπή) Δημοτικό Σχολείο Διαλαμπής 23
33 33ο ΙΑΣΜΟΥ (Κοπτερό) Μουσουλμανικό Σχολείο Κοπτερού 12
34 34ο ΙΑΣΜΟΥ(Κοπτερό) Μουσουλμανικό Σχολείο Κοπτερού 15
35 35ο ΙΑΣΜΟΥ (Μωσαϊκό) Μουσουλμανικό Σχολείο Μωσαϊκού 14
36 36ο ΙΑΣΜΟΥ (Σάλπη) Δημοτικό Σχολείο Σάλπης 57
37 37ο ΙΑΣΜΟΥ (Σάλπη) Κτίριο Πρόνοιας ΚΕΦΟ 41
38 38ο ΙΑΣΜΟΥ (Αμβροσία) Μουσουλμανικό Σχολείο Αμβροσίας 28
39 39o ΙΑΣΜΟΥ(Αμβροσία) Δημοτικό Σχολείο Αμβροσίας 18
40 40ο ΙΑΣΜΟΥ (Παλλάδιο) Δημοτικό Σχολείο Παλλαδίου 9
41 41ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 4ο Νηπιαγωγείο (Χαρ.Βαμβακά 30) 79
42 42ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 4ο Δημοτικό Σχολείο (Χαρ.Βαμβακά 30) 54
43 43ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 4ο Δημοτικό Σχολείο (Χαρ.Βαμβακά 30) 56
44 44ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 10ο Δημοτικό Σχολείο (14ης Μαΐου ) 54
45 45ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 10ο Δημοτικό Σχολείο (14ης Μαΐου ) 62
46 46ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 3ο Δημοτικό Σχολείο (Σιδηροχωρίου 3) 73
47 47ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 3ο Δημοτικό Σχολείο (Σιδηροχωρίου 3) 61
48 48ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Κτίριο Α΄ Γυμνασίου -Στιλπ.Κυριακίδη 81
49 49ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Κτίριο Α΄ Γυμνασίου -Στιλπ.Κυριακίδη 53
50 50ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Κτίριο Α΄ Γυμνασίου -Στιλπ.Κυριακίδη 77
51 51ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Κτίριο Α΄Γυμνασίου Στιλ.Κυριακίδη 60
52 52ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Μεγ.Κρανοβούνιο Πολιτιστικό Κέντρο Μεγ.Κρανοβουνίου 75
53 53ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(Μεσοχώρι) Καφενείο Γεωρ.Καλαμαρά 57
54 54ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(Παραδημή) Δημοτικό Σχολείο Παραδημής 58
55 55ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(Ήφαιστος) Δημοτικό Σχολείο Ηφαίστου 36
56 56ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(Ήφαιστος) Δημοτικό Σχολείο Ηφαίστου 36
57 57ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(Υφαντές) Δημοτικό Σχολείο Υφαντών 71
58 58ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(Κομοτηνή) Κτίριο ΚΑΠΗ (Φιλίππου 2-4) 31
59 59ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(Κομοτηνή) Κτίριο ΚΑΠΗ( Φιλίππου 2-4) 44
60 60ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(Κομοτηνή) 1ο Δημοτικό Σχολείο (Σοφούλη 2) 44
61 61o ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1ο Δημοτικό Σχολείο - Σοφούλη 2 69
62 62ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή ) 1ο Δημοτικό Σχολείο- Σοφούλη 2 81
63 63ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 6ο Δημοτικό Σχολείο - Μεσολογγίου 5 34
64 64ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνής ) 6ο Δημοτικό Σχολείο - Μεσολογγίου 5 76
65 65ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 6ο Δημοτικό Σχολείο - Μεσολογγίου 5 73
66 66ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(κομοτηνή) 6ο Νηπιαγωγείο - Μεσολογγίου 5 85
67 67ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 4ο Γυμνάσιο- Ολύμπου τέρμα 26
68 68ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (κομοτηνή) 4ο Γυμνασίου - Ολύμπου τέρμα 7
69 69ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(Κομοτηνή) 4ο Γυμνασίου - Ολύμπου τέρμα 48
70 70ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Μουσουλμανικό Λύκειο - Ευμόλπου 1 50
71 71ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Μουσουλμανικό Λύκειο - Ευμόλπου 1 85
72 72ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(Κομοτηνή) Μουσουλμανικό Λύκειο - Ευμόλπου 1 59
73 73ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(κομοτηνή) 2ο Λύκειο -Γρατιανουπόλεως όπισθεν ΔΕΒ ισόγειο 21
74 74ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 2ο Λύκειο- Γρατιανουπόλεως όπισθεν ΔΕΒ 1ος όροφος 81
75 75ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(Κομοτηνή) Μουσουλμανικό Σχολείο Οσμανιέ - Μ.Αλεξάνδρου 17 67
76 76ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(Κομοτηνή) 2ο Μουσουλμανικό Σχολείο - Φιλιππουπόλεως 30 38
77 77ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(Κομοτηνή) 2ο Μουσουλμανικό Σχολείο - Φιλιππουπόλεως 30 36
78 78ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(Κομοτηνή) Μουσουλμανικό Σχολείο Μάστανλη - Μίνωος 19 37
79 79ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(Κομοτηνή) 13ο Δημοτικό Σχολείο - Φ. Εταιρείας 63 51
80 80ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(Κομοτηνή) 2ο Δημοτικό Σχολείο - Θέμιδος 4 36
81 81ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 2ο Δημοτικό Σχολείο - Θέμιδος 4 68
82 82ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνής ) 2ο Γυμνασίου - Γιάννη Ρίτσου 53
83 83ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή ) 2ο Γυμνασίου - Γιάννη Ρίτσου 28
84 84ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνής) 5ο Δημοτικό Σχολείο- Τέρμα Θάσου 31
85 85ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνής) 5ο Δημοτικό Σχολείο Τέρμα Θάσου 76
86 86ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 5ο Δημοτικό Σχολείο- Τέρμα Θάσου 59
87 87ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 9ο Δημοτικό Σχολείο - Αλεξ.Παπαδιαμάντη-ισόγειο 31
88 88ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνής ) 9ο Δημοτικό Σχολείο- Αλεξ. Παπαδιαμάντη- ισόγειο 47
89 89ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Δημαρχιακό Μέγαρο - Πλ. Βιζυηνού 65
90 90ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Δημαρχιακό Μέγαρο - Πλ. Βιζυηνού 63
91 91ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(Κομοτηνής) 1ο Μουσουλμανικό Σχολείο - Π. Μαυρομιχάλη 60
92 92ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 1ο Μουσουλμανικό Σχολείο - Π. Μαυρομηχάλη 65
93 93ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 3ο Μουσουλμανικό Σχολείο - Αντιγόνου 19 36
94 94ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνής) 3ο Μουσουλανικό Σχολείο - Αντιγόνου 19 37
95 95ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Θρυλόριο) Δημοτικό Σχολείο Θρυλορίου 64
96 96ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Θρυλορίου) Νηπιαγωγείο Θρυλορίου 44
97 97ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Ροδίτης) Δημοτικό Σχολείο Ροδίτη 45
98 98ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Ροδίτης) Νηπιαγωγείο Ροδίτη 45
99 99ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κάλχας) 1ο Μουσουλμανικό Σχολείο Κάλχα 5
100 100 ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ () 1ο Μουσουλμανικό Σχολείο Κάλχα 8
101 101ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κάλχας) 2ο Μουσουλμανικό Σχολείο Κάλχα 8
102 102ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κάλχας) 2ο Μουσουλμανικό Σχολείο Κάλχα 2
103 103ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Καρυδία) Κοινοτικό Κατάστημα Καρυδίας 43
104 104ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Πάνδροσος) Δημοτικό Σχολείο Πανδρόσου 16
105 105ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Πάνδροσος) Αγροτικό Ιατρείο Πανδρόσου 10
106 106ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Γρατινή) Δημοτικό Σχολείο Γρατινής 92
107 106ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κηκίδιο) Μουσουλμανικό Σχολείο Κηκιδίου 5
108 108ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κόσμιο) ΔημοτικόΣχολείο Κοσμίου 72
109 109ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κόσμιο) Νηπιαγωγείο Κοσμίου 51
110 110ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Στυλάριο) Μουσουλμανικό Σχολείο Στυλαρίου 7
111 124ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Μίρανα) Μουσουλμανικό Σχολείο Μιράνων 30
112 111ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Ξυλαγανή) Δημοτικό Σχολείο Ξυλαγανή -Ανω όροφος 77
113 112ο MAΡΩΝΕΙΑΣ (Ξυλαγανή) Δημοτικό Σχολείο Ξυλαγανής 79
114 113ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Ξυλαγανή) Γυμνάσιο Ξυλαγανής -άνω όροφος 54
115 114ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Ξυλαγανή) Γυμνάσιο Ξυλαγανής -ισόγειο 61
116 115ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Αμάραντα) Κοινοτικό Κατάστημα Αμαράντων 22
117 116ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Βάκος) 2ο Μουσουλμανικό Σχολείο Βάκου 2
118 117ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Ίσαλος) Μουσουλμανικό Σχολείο Ισάλου 72
119 118ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Καλλιθέα) Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας 21
120 119ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Πάμφορο) Μουσουλμανικό Σχολείο Παμφόρου 23
121 120ο ΜΑΡΩΝΕΙΑ (Ίμερος) Δημοτικό Σχολείο Ιμέρου 56
122 121ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Μαρώνεια) Νηπιαγωγείο Μαρώνειας 29
123 122ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Μαρώνεια) Δημοτικό Σχολείο Μαρώνειας 51
124 123ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Ασκητές) Δημοτικό Σχολείο Ασκητών 23
125 125ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Βέννα) 1ο Μουσουλμανικό Σχολείο Βέννας 20
126 126ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Σαλμώνη) Μουσουλμανικό Σχολείο Σαλμώνης 3
127 127ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ( Ν. Πέτρα) Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Πέτρας 44
128 128ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Προσκυνητές) Αγροτολέσχη Προσκυνητών 83
129 129ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Προσκυνητές) Δημοτικό Σχολείο Προσκυνητών 76
130 130ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (Ν.Σιδη Δημοτικό Σχολείο Νέου Σιδηροχωρίου 41
131 131ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ( Ν. Σι Δημοτικό Σχολείο Ν. Σιδηροχωρίου 30
132 132ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (ʼγιοι Δημοτικό Σχολείο Αγίων Θεοδώρων 67
133 133ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (ʼγιοι Δημοτικό Σχολείο Αγίων Θεοδώρων 25
134 134ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ( Νέα Α Δημοτικό Σχολείο Νέας Αδριανής 52
135 135ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ( Καλαμό Μουσουλμανικό Σχολείο Καλαμοκάστρου 8
136 136ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (Μεγάλο Μουσουλμανικό Σχολείο 7
137 137ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (Παγούρ Δημοτικό Σχολείο Παγουρίων 60
138 138ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (Παγούρ Δημοτικό Σχολείο Παγουρίων 84
139 139ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Δημοτικό Σχολείο Σαπών 86
140 140ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Δημοτικό Σχολείο Σαπών 84
141 141ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Γυμνάσιο Σαπών 77
142 142ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) 3ο Νηπιαγωγείο Σαπών 72
143 143ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Λύκειο Σαπών 77
144 144ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Λύκειο Σαπών 81
145 145ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Δημοτικό Σχολείο Σαπών 74
146 146ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Γυμνάσιο Σαπών 88
147 147ο ΣΑΠΩΝ (Αρσάκειο) Δημοτικό Σχολείο Αρσακείου 40
148 148ο ΣΑΠΩΝ (Αρσάκειο) Μουσουλμανικό Σχολείο Αρσακείου 32
149 149o ΣΑΠΩΝ (Βέλκιο) Μουσουλμανικό Σχολείο Βελκίου 95
150 150ο ΣΑΠΩΝ (Πρωτάτο) Δημοτικό Σχολείο Πρωτάτου 54
151 151ο ΣΑΠΩΝ (Χαμηλό) Δημοτικό Σχολείο Χαμηλού 23
152 152ο ΣΑΠΩΝ (Κρωβύλη) Κοινοτικό Κατάστημα Κρωβύλης 17
153 153ο ΣΑΠΩΝ (Κρωβύλη) Πολιτιστικός Σύλλογος Κρωβύλης 25
154 154ο ΣΑΠΩΝ (Λοφάριο) Δημοτικό Σχολείο Λοφαρίου 50
155 155ο ΣΑΠΩΝ (Λοφάριο) Μουσουλμανικό Σχολείο Λοφαρίου 24
156 156ο ΣΑΠΩΝ (Στρύμη) Δημοτικό Σχολείο Στρύμης 29
157 157ο ΣΑΠΩΝ (Διώνη) Δημοτικό Σχολείο Διώνης 38
158 158ο ΣΑΠΩΝ (ʼμφια) Δημοτικό Σχολείο Αμφίων 16
159 159ο ΣΑΠΩΝ (Αρίσβη) Δημοτικό Σχολείο Αρίσβης 76
160 160ο ΣΑΠΩΝ (Αρίσβη) 1ο Μουσουλμανικό Σχολείο Αρίσβης 56
161 161ο ΣΑΠΩΝ (Εβρινός) Μουσουλμανικό Σχολείο Εβρένου 7
162 162ο ΣΑΠΩΝ (Ιάσιο) Δημοτικό Σχολείο Ιασίου 43
163 163ο ΣΑΠΩΝ (Ν.Σάντα) Δημοτικό Σχολείο Ν.Σάντας 31
164 164ο ΣΩΣΤΟΥ(Σώστης) Δημοτικού Σχολείου Σώστου 37
165 165ο ΣΩΣΤΟΥ(Σώστης) Μουσουλμανικό Σχολείο Σώστου 36
166 166ο ΣΩΣΤΟΥ (Ληνός) Μουσουλμανικό Σχολείο Ληνού 54
167 167ο ΣΩΣΤΟΥ (Ασώματοι) 1ο Μουσουλαμανικό Σχολείο Ασωμάτων 21
168 168ο ΣΩΣΤΟΥ (Ασώματοι) Μουσ/κό Σχολείο Ασωμάτων 17
169 169ο ΣΩΣΤΟΥ (Αγίασμα) Μουσ/κό Σχολείο Αγιάσματος 0
170 170ο ΣΩΣΤΟΥ (Δύμη) Μουσουλμανικό Σχολείο Δύμης 3
171 171ο ΣΩΣΤΟΥ (Θάμνα) Μουσουλμανικό Σχολείο Θάμνων 11
172 172ο ΣΩΣΤΟΥ (Ρίζωμα) Μουσουλμανικό Σχολείο Ριζώματος 1
173 173ο ΣΩΣΤΟΥ (Πολύανθος) Μουσουλμανικό Σχολείο Πολυάνθου 14
174 174ο ΣΩΣΤΟΥ (Πολύανθος) Δημοτικό Σχολείο Πολυάνθου 12
175 175ο ΣΩΣΤΟΥ (Πολύανθος) Μουσουλμανικό Σχολείο Πολυάνθου 6
176 176οΣΩΣΤΟΥ (Μέγα Πιστό) Μουσουλμανικό Σχολείο Μέγα Πιστού 5
177 177ο ΣΩΣΤΟΥ (Μέγα Πιστό) Μουσουλμανικό Σχολείο Μέγα Πιστού 6
178 178ο ΣΩΣΤΟΥ (Μίσχος) Μουσουλμανικό Σχολείο Μίσχου 9
179 179ο ΣΩΣΤΟΥ (Μίσχος) Μουσουλμανικό Σχολείο Μίσχου 7
180 180ο ΦΙΛΥΡΑΣ 1ο Μουσουλμανικό Σχολείο Φιλύρας 28
181 181ο ΦΙΛΥΡΑΣ 2ο Μουσουλμανικό Σχολείο Φιλύρας 30
182 182ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Αγρα) Μουσουλμανικό Σχολείο ʼγρας 5
183 183ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Δοκός) Μουσουλμανικό Σχολείο Δοκού 7
184 184οΦΙΛΥΡΑΣ (Δοκός) Μουσουλμανικό Σχολείο Δοκού 11
185 185ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Νέο Καλλυντήριο Δημοτικό Σχολείο Νέου Καλλυντηρίου 1
186 186ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Νέο Καλλυντήριο) Μουσουλμανικό Σχολείο Νέου Καλλυντηρίου 8
187 187ο ΦΙΛΥΡΑΣ (ʼρατος) Δημοτικό Σχολείο Αράτου 23
188 188ο ΦΙΛΥΡΑΣ (ʼρατος) Μουσουλμανικό Σχολείο Αράτου 29
189 189ο ΦΙΛΥΡΑΣ (ʼρατος ) Μουσουλμανικό Σχολείο Αράτου - Δεξιά Αίθουσα 22
190 190ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Αρχοντικά) Μουσουλμανικό Σχολείο Αρχοντικών 6
191 191ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Βραγιά) Μουσουλμανικό Σχολείο Βραγιάς 8
192 192ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Εσοχή) Μουσουλμανικό Σχολείο Εσοχής 6
193 193ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Λαμπρό) Μουσουλμανικό Σχολείο Λαμπρού 3
194 194ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Ομηρικό) Μουσουλμανικό Σχολείο Ομηρικού 0
195 195ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Πάσσος) Μουσουλμανικό Σχολείο Πάσσου - (Αριστερή αίθουσα) 2
196 196ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Πάσσος) Μουσουλμανικό Σχολείο Πάσσου - (Δεξιά αίθουσα) 7
197 197ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Ραγάδα) Μουσουλμανικό Σχολείο Ραγάδας 4
198 198ο ΑΜΑΞΑΔΩΝ (Αμαξάδες) Δημοτικό Σχολείο Αμαξάδων 13
199 199ο ΑΜΑΞΑΔΩΝ (Αμαξάδες) Μουσουλμανικό Σχολείο Αμαξάδων 7
200 200ο ΑΜΑΞΑΔΩΝ (Αμαξάδες) Νηπιαγωγείο Αμαξάδων 11
201 201ο ΚΕΧΡΟΥ (Κέχρος) Αγροτικό Ιατρείο Κέχρου 14
202 202ο ΚΕΧΡΟΥ (Κέχρος) Μουσουλμανικό Σχολείο Κέχρου 1
203 203ο ΚΕΧΡΟΥ (Μικρός Κέχρος) 1ο Μουσουλμανικό Σχολείο Μικρού Κέχρου 1
204 204ο ΚΕΧΡΟΥ (Χαράδρα) Μουσουλμανικό Σχολείο Χαράδρας 2
205 205ο ΚΕΧΡΟΥ (Χλόη) Μουσουλμανικό Σχολείο Χλόης 10
206 206ο ΟΡΓΑΝΗΣ (Οργάνη) Γυμνάσιο Οργάνης 16
207 207ο ΟΡΓΑΝΗΣ (Οργάνη) Μουσουλμανικό Σχολείο Οργάνης 6
208 208ο ΟΡΓΑΝΗΣ (ʼνω Βυρσίνη) Μουσουλμανικό Σχολείο ʼνω Βυρσίνης 16
209 209ο ΟΡΓΑΝΗΣ (Κάρδαμος) Μουσουλμανικό Σχολείο Καρδάμου 16
210 210ο ΟΡΓΑΝΗΣ (Κάτω Βυρσίνη) Μουσουλμανικό Σχολείο Κάτω Βυρσίνης 4
211 211ο ΟΡΓΑΝΗΣ (Κύμη) Μουσουλμανικό Σχολείο Κύμης 0
212 212ο ΟΡΓΑΝΗΣ (Μυρτίσκη) Μουσουλμανικό Σχολείο Μυρτίσκης 5
213 213ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΜΟΤΗ Δικαστικές Φυλακές Κομοτηνής - Τέρμα Σισμάνογλου 24
214 ΑΜΙΓΕΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ (15 6ο Λύκειο (Σωκράτους 218-22, Λυσικράτους, Ηρακλέους, δίπλα σ 60
215 ΑΜΙΓΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤ 21
216 ΜΙΚΤΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
217 ΜΙΚΤΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 9
218 ΜΙΚΤΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 11
219 ΜΙΚΤΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4