Αναλυτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ανα τμήμα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
Υποψήφιος : ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Α.Τ.Τμήμα Χώρος Ψήφοι
1 164ο ΣΩΣΤΟΥ(Σώστης) Δημοτικού Σχολείου Σώστου 37
2 165ο ΣΩΣΤΟΥ(Σώστης) Μουσουλμανικό Σχολείο Σώστου 36
3 166ο ΣΩΣΤΟΥ (Ληνός) Μουσουλμανικό Σχολείο Ληνού 54
4 167ο ΣΩΣΤΟΥ (Ασώματοι) 1ο Μουσουλαμανικό Σχολείο Ασωμάτων 21
5 168ο ΣΩΣΤΟΥ (Ασώματοι) Μουσ/κό Σχολείο Ασωμάτων 17
6 169ο ΣΩΣΤΟΥ (Αγίασμα) Μουσ/κό Σχολείο Αγιάσματος 0
7 170ο ΣΩΣΤΟΥ (Δύμη) Μουσουλμανικό Σχολείο Δύμης 3
8 171ο ΣΩΣΤΟΥ (Θάμνα) Μουσουλμανικό Σχολείο Θάμνων 11
9 172ο ΣΩΣΤΟΥ (Ρίζωμα) Μουσουλμανικό Σχολείο Ριζώματος 1
10 173ο ΣΩΣΤΟΥ (Πολύανθος) Μουσουλμανικό Σχολείο Πολυάνθου 14
11 174ο ΣΩΣΤΟΥ (Πολύανθος) Δημοτικό Σχολείο Πολυάνθου 12
12 175ο ΣΩΣΤΟΥ (Πολύανθος) Μουσουλμανικό Σχολείο Πολυάνθου 6
13 176οΣΩΣΤΟΥ (Μέγα Πιστό) Μουσουλμανικό Σχολείο Μέγα Πιστού 5
14 177ο ΣΩΣΤΟΥ (Μέγα Πιστό) Μουσουλμανικό Σχολείο Μέγα Πιστού 6
15 178ο ΣΩΣΤΟΥ (Μίσχος) Μουσουλμανικό Σχολείο Μίσχου 9
16 179ο ΣΩΣΤΟΥ (Μίσχος) Μουσουλμανικό Σχολείο Μίσχου 7
ΣΥΝΟΛΟ 239