Αναλυτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ανα τμήμα

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
Υποψήφιος : ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ του ΜΕΜΕΤ

Α.Τ.Τμήμα Χώρος Ψήφοι
1 164ο ΣΩΣΤΟΥ(Σώστης) Δημοτικού Σχολείου Σώστου 2
2 165ο ΣΩΣΤΟΥ(Σώστης) Μουσουλμανικό Σχολείο Σώστου 10
3 166ο ΣΩΣΤΟΥ (Ληνός) Μουσουλμανικό Σχολείο Ληνού 10
4 167ο ΣΩΣΤΟΥ (Ασώματοι) 1ο Μουσουλαμανικό Σχολείο Ασωμάτων 15
5 168ο ΣΩΣΤΟΥ (Ασώματοι) Μουσ/κό Σχολείο Ασωμάτων 12
6 169ο ΣΩΣΤΟΥ (Αγίασμα) Μουσ/κό Σχολείο Αγιάσματος 19
7 170ο ΣΩΣΤΟΥ (Δύμη) Μουσουλμανικό Σχολείο Δύμης 3
8 171ο ΣΩΣΤΟΥ (Θάμνα) Μουσουλμανικό Σχολείο Θάμνων 23
9 172ο ΣΩΣΤΟΥ (Ρίζωμα) Μουσουλμανικό Σχολείο Ριζώματος 16
10 173ο ΣΩΣΤΟΥ (Πολύανθος) Μουσουλμανικό Σχολείο Πολυάνθου 1
11 174ο ΣΩΣΤΟΥ (Πολύανθος) Δημοτικό Σχολείο Πολυάνθου 7
12 175ο ΣΩΣΤΟΥ (Πολύανθος) Μουσουλμανικό Σχολείο Πολυάνθου 6
13 176οΣΩΣΤΟΥ (Μέγα Πιστό) Μουσουλμανικό Σχολείο Μέγα Πιστού 7
14 177ο ΣΩΣΤΟΥ (Μέγα Πιστό) Μουσουλμανικό Σχολείο Μέγα Πιστού 12
15 178ο ΣΩΣΤΟΥ (Μίσχος) Μουσουλμανικό Σχολείο Μίσχου 16
16 179ο ΣΩΣΤΟΥ (Μίσχος) Μουσουλμανικό Σχολείο Μίσχου 26
ΣΥΝΟΛΟ 185