Αναλυτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ανα τμήμα

ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Υποψήφιος : ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΑΝΝΑ του ΠΑΣΧΑΛΗ

Α.Τ.Τμήμα Χώρος Ψήφοι
1 164ο ΣΩΣΤΟΥ(Σώστης) Δημοτικού Σχολείου Σώστου 0
2 165ο ΣΩΣΤΟΥ(Σώστης) Μουσουλμανικό Σχολείο Σώστου 0
3 166ο ΣΩΣΤΟΥ (Ληνός) Μουσουλμανικό Σχολείο Ληνού 0
4 167ο ΣΩΣΤΟΥ (Ασώματοι) 1ο Μουσουλαμανικό Σχολείο Ασωμάτων 0
5 168ο ΣΩΣΤΟΥ (Ασώματοι) Μουσ/κό Σχολείο Ασωμάτων 0
6 169ο ΣΩΣΤΟΥ (Αγίασμα) Μουσ/κό Σχολείο Αγιάσματος 0
7 170ο ΣΩΣΤΟΥ (Δύμη) Μουσουλμανικό Σχολείο Δύμης 0
8 171ο ΣΩΣΤΟΥ (Θάμνα) Μουσουλμανικό Σχολείο Θάμνων 0
9 172ο ΣΩΣΤΟΥ (Ρίζωμα) Μουσουλμανικό Σχολείο Ριζώματος 0
10 173ο ΣΩΣΤΟΥ (Πολύανθος) Μουσουλμανικό Σχολείο Πολυάνθου 0
11 174ο ΣΩΣΤΟΥ (Πολύανθος) Δημοτικό Σχολείο Πολυάνθου 0
12 175ο ΣΩΣΤΟΥ (Πολύανθος) Μουσουλμανικό Σχολείο Πολυάνθου 0
13 176οΣΩΣΤΟΥ (Μέγα Πιστό) Μουσουλμανικό Σχολείο Μέγα Πιστού 0
14 177ο ΣΩΣΤΟΥ (Μέγα Πιστό) Μουσουλμανικό Σχολείο Μέγα Πιστού 0
15 178ο ΣΩΣΤΟΥ (Μίσχος) Μουσουλμανικό Σχολείο Μίσχου 0
16 179ο ΣΩΣΤΟΥ (Μίσχος) Μουσουλμανικό Σχολείο Μίσχου 0
ΣΥΝΟΛΟ 0