Ο.Π.Σ. Διαχείρισης Εκλογικών Αποτελεσμάτων

Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ροδόπης

Εθνικές Εκλογές 2007

Home

Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

φιλελεύθερη συμμαχία

ΑΑΥποψήφιοι Ψήφοι
1 ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΟΚ 18
ΣΥΝΟΛΟ 18