Ο.Π.Σ. Διαχείρισης Εκλογικών Αποτελεσμάτων

Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ροδόπης

Εθνικές Εκλογές 2007

Home

Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΑΥποψήφιοι Ψήφοι
1 ΦΑΚΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ 841
2 ΤΕΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 301
3 ΤΥΛΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 254
4 ΑΧΜΕΤ ΝΑΖΜΗ του ΜΕΧΜΕΤ 253
5 ΣΠΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 242
ΣΥΝΟΛΟ 1891