Ο.Π.Σ. Διαχείρισης Εκλογικών Αποτελεσμάτων

Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ροδόπης

Εθνικές Εκλογές 2007

Home

Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

ΑΑΥποψήφιοι Ψήφοι
1 ΡΟΪΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 396
2 ΚΑΓΙΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 156
3 ΓΙΟΣΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ 117
4 ΠΑΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ 95
5 ΣΑΠΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 43
ΣΥΝΟΛΟ 807