Ο.Π.Σ. Διαχείρισης Εκλογικών Αποτελεσμάτων

Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ροδόπης

Εθνικές Εκλογές 2007

Home

Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

ΑΑΥποψήφιοι Ψήφοι
1 ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 10
ΣΥΝΟΛΟ 10