Ο.Π.Σ. Διαχείρισης Εκλογικών Αποτελεσμάτων

Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ροδόπης

Εθνικές Εκλογές 2007

Home

Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΑΥποψήφιοι Ψήφοι
1 ΜΙΣΤΕΛΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΗΣ του ΜΕΛΕΤΙΟΥ 15
ΣΥΝΟΛΟ 15