Ο.Π.Σ. Διαχείρισης Εκλογικών Αποτελεσμάτων

Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ροδόπης

Εθνικές Εκλογές 2007

Home

Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

ΑΑΥποψήφιοι Ψήφοι
1 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 6
ΣΥΝΟΛΟ 6