Αναλυτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ανα τμήμα
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

Α.Τ.Τμήμα Χώρος Ψήφοι
1 1ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Αίγειρος) Κτίριο πρ. Κοινότητας Αιγείρου 3
2 2ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Αίγειρος) Κτίριο Αγροτ. Ιατρείου Αιγείρου 2
3 3ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Αίγειρος) Κτίριο Πολιτιστικού Κέντρου Αιγείρου 0
4 5ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Νέα Καλλίστη) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Νέας Καλλίστης 0
5 6ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Νέα Καλλίστη) Κτίριο Δημ. Σχολείου Νέας Καλλίστης (Αιθ. Νηπιαγωγείου) 0
6 7ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Μελέτη) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Μελέτης 0
7 8ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Μέση) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Μέσης 0
8 9ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Γλυφάδα) Κτίριο Ιατρείου Γλυφάδας 1
9 10ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Πόρπη) Κτίριο Αγροτολέσχης Πόρπης (Βόρεια Είσοδος) 0
10 11ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Πόρπη) Κτίριο Αγροτολέσχης Πόρπης (Νότια Είσοδος) 0
11 12ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Φανάρι) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Φαναρίου 0
12 13ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Αρριανά) Κτίριο 1ου Μουσουλμανικού Σχολείου Αρριανών 0
13 14ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Αρριανά) Κτίριο 2ου Μουσουλμανικού Σχολείου Αρριανών 0
14 15ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Αγιοχώρι) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Αγιοχωρίου 0
15 16ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Κίνυρα) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Κινύρων 0
16 17ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Σκάλωμα) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Σκαλώματος 0
17 18ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Δειλινά) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Δειλινών 0
18 19ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Λύκειο) Κτίριο 2ου Μουσουλμανικού Σχολείου Λυκείου 0
19 22ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Μύστακας) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Μύστακα 0
20 23ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Ήπιο) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Ηπίου 0
21 25ο ΙΑΣΜΟΥ (Ίασμος) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ιάσμου 0
22 26ο ΙΑΣΜΟΥ (Ίασμος) Κτίριο Γυμνασίου Ιάσμου 0
23 27ο ΙΑΣΜΟΥ (Ίασμος) Κτίριο Γυμνασίου Ιάσμου 1
24 28ο ΙΑΣΜΟΥ (Ίασμος) Κτίριο Γυμνασίου Ιάσμου 1
25 29ο ΙΑΣΜΟΥ (Ίασμος) Κτίριο Γυμνασίου Ιάσμου 1
26 30ο ΙΑΣΜΟΥ (Γαλήνη) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Γαλήνης 0
27 31ο ΙΑΣΜΟΥ (Διαλαμπή) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Διαλαμπής 0
28 32ο ΙΑΣΜΟΥ (Διαλαμπή) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Διαλαμπής 0
29 33ο ΙΑΣΜΟΥ (Κοπτερό) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Κοπτερού 0
30 34ο ΙΑΣΜΟΥ (Κοπτερό) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Κοπτερού 0
31 35ο ΙΑΣΜΟΥ (Μωσαϊκό) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Μωσαϊκού 0
32 36ο ΙΑΣΜΟΥ (Σάλπη) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Σάλπης 2
33 38ο ΙΑΣΜΟΥ (Αμβροσία) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Αμβροσίας 0
34 39o ΙΑΣΜΟΥ (Αμβροσία) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Αμβροσίας 1
35 40ο ΙΑΣΜΟΥ (Παλλάδιο) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Παλλαδίου 0
36 41ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 4ου Νηπιαγωγείου - Χαρ.Βαμβακά 30 3
37 42ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 4ου Δημοτικού Σχολείου - Χαρ.Βαμβακά 30 7
38 43ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 4ου Δημοτικού Σχολείου - Χαρ.Βαμβακά 30 0
39 44ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 10ου Δημοτικού Σχολείου - 14ης Μαΐου 3
40 45ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 10ου Δημοτικού Σχολείου - 14ης Μαΐου 3
41 46ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 3ου Δημοτικού Σχολείου - Σιδηροχωρίου 3 4
42 47ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 3ου Δημοτικού Σχολείου - Σιδηροχωρίου 3 1
43 48ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο Α΄ Γυμνασίου - Στιλ. Κυριακίδη 6
44 49ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο Α΄ Γυμνασίου - Στιλ. Κυριακίδη 5
45 50ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο Α΄ Γυμνασίου - Στιλ. Κυριακίδη 6
46 51ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο Α΄ Γυμνασίου - Στιλ. Κυριακίδη 4
47 52ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Μεγ.Κρανοβούνιο Κτίριο Πολιτιστικού Κέντρου Μεγ. Κρανοβουνίου 0
48 53ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Μεσοχώρι) Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωρίου 2
49 54ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Παραδημή) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Παραδημής 2
50 57ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Υφαντές) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Υφαντών 3
51 58ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο ΚΑΠΗ - Φιλίππου 2-4 2
52 59ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο ΚΑΠΗ - Φιλίππου 2-4 3
53 60ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 1ου Δημοτικού Σχολείου - Πλ. Αρχιεπ. Χρυσάνθου 4
54 61o ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 1ου Δημοτικού Σχολείου - Πλ. Αρχιεπ. Χρυσάνθου 1
55 62ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 1ου Δημοτικού Σχολείου - Πλ. Αρχιεπ. Χρυσάνθου 1
56 63ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 6ο Δημοτικού Σχολείου - Μεσολογγίου 5 1
57 64ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 6ο Δημοτικού Σχολείου - Μεσολογγίου 5 5
58 65ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 6ο Δημοτικού Σχολείου - Μεσολογγίου 5 2
59 66ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 6ου Νηπιαγωγείου - Μεσολογγίου 5 5
60 67ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 4ου Γυμνασίου- Ολύμπου τέρμα 2
61 68ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 4ου Γυμνασίου- Ολύμπου τέρμα 0
62 69ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 4ου Γυμνασίου- Ολύμπου τέρμα 1
63 70ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο Μουσουλμανικού Λύκειού - Ευμόλπου 1 1
64 71ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο Μουσουλμανικού Λύκειού - Ευμόλπου 1 3
65 72ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο Μουσουλμανικού Λύκειού - Ευμόλπου 1 3
66 73ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 2ου Λυκείου -Γρατιανουπόλεως όπισθεν ΔΕΒ ισόγειο 2
67 74ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 2ου Λυκείου -Γρατιανουπόλεως όπισθεν ΔΕΒ 1ος όροφος 3
68 75ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Οσμανιέ - Μ.Αλεξάνδρου 17 2
69 77ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 2ου Μουσουλμανικού Σχολείου - Φιλιππουπόλεως 30 2
70 78ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Μάστανλη - Μίνωος 19 0
71 79ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 13ου Δημοτικού Σχολείου - Φ. Εταιρείας 63 5
72 80ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 2ου Δημοτικού Σχολείου - Θέμιδος 4 1
73 81ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 2ου Δημοτικού Σχολείου - Θέμιδος 4 5
74 82ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 2ου Γυμνασίου - Γιάννη Ρίτσου 0
75 83ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 2ου Γυμνασίου - Γιάννη Ρίτσου 0
76 84ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 5ου Δημοτικού Σχολείου- Τέρμα Θάσου 5
77 85ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 5ου Δημοτικού Σχολείου- Τέρμα Θάσου 2
78 86ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 5ου Δημοτικού Σχολείου- Τέρμα Θάσου 1
79 87ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 9ου Δημοτικού Σχολείου - Ι. Καραβέλα ισόγειο 2
80 88ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 9ου Δημοτικού Σχολείου - Ι. Καραβέλα -ισόγειο 3
81 89ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο Δημαρχιακού Μέγαρου - Πλ. Βιζυηνού 1 1
82 90ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο Δημαρχιακού Μέγαρου - Πλ. Βιζυηνού 1 3
83 91ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 1ου Μουσουλμανικού Σχολείου - Π. Μαυρομιχάλη 0
84 93ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 3ου Μουσουλμανικού Σχολείου - Αντιγόνου 19 3
85 94ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 3ου Μουσουλμανικού Σχολείου - Αντιγόνου 19 2
86 95ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Θρυλόριο) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Θρυλορίου 3
87 96ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Θρυλορίου) Κτίριο Νηπιαγωγείου Θρυλορίου 2
88 97ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Ροδίτης) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ροδίτη 3
89 98ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Ροδίτης) Κτίριο Νηπιαγωγείου Ροδίτη 2
90 99ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κάλχας) Κτίριο 1ου Μουσουλμανικού Σχολείου Κάλχα 0
91 100 ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κάλχας) Κτίριο 1ου Μουσουλμανικού Σχολείου Κάλχα 0
92 102ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κάλχας) Κτίριο 2ου Μουσουλμανικού Σχολείου Κάλχα 0
93 103ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Καρυδιά) Κτίριο Κοινοτικού Καταστήματος Καρυδιάς 0
94 104ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Πάνδροσος) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Πανδρόσου 0
95 105ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Πάνδροσος) Κτίριο Αγροτικού Ιατρείου Πανδρόσου 1
96 106ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Γρατινή) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Γρατινής 0
97 107ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κηκίδιο) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Κηκιδίου 0
98 108ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κόσμιο) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Κοσμίου 5
99 109ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κόσμιο) Κτίριο Νηπιαγωγείου Κοσμίου 5
100 124ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Μίρανα) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Μιράνων 1
101 111ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Ξυλαγανή) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ξυλαγανής -(ʼνω όροφος) 1
102 112ο MAΡΩΝΕΙΑΣ (Ξυλαγανή) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ξυλαγανής -(Κάτω όροφος) 2
103 113ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Ξυλαγανή) Κτίριο Γυμνασίου Ξυλαγανής -(ʼνω όροφος) 3
104 114ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Ξυλαγανή) Κτίριο Γυμνασίου Ξυλαγανής -(Ισόγειο) 0
105 115ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Αμάραντα) Κτίριο Κοινοτικού Καταστήματος Αμαράντων 0
106 116ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Βάκος) Κτίριο 2ου Μουσουλμανικού Σχολείου Βάκου 0
107 117ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Ίσαλος) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Ισάλου 0
108 118ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Καλλιθέα) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας 1
109 119ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Πάμφορο) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Παμφόρου 1
110 120ο ΜΑΡΩΝΕΙΑ (Ίμερος) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ιμέρου 2
111 121ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Μαρώνεια) Κτίριο Νηπιαγωγείου Μαρώνειας 1
112 122ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Μαρώνεια) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Μαρώνειας 3
113 123ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Ασκητές) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ασκητών 0
114 125ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Βέννα) Κτίριο 1ου Μουσουλμανικού Σχολείου Βέννας 0
115 126ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Σαλμώνη) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Σαλμώνης 0
116 127ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ( Ν. Πέτρα) Κτίριο Πολιτιστικού Κέντρου Νέας Πέτρας 8
117 128ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Προσκυνητές) Κτίριο Αγροτολέσχης Προσκυνητών 3
118 129ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Προσκυνητές) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Προσκυνητών 1
119 130ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (Ν. Σιδ Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Νέου Σιδηροχωρίου 2
120 131ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ( Ν. Σι Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Νέου Σιδηροχωρίου 1
121 132ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (Αγιοι Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Αγίων Θεοδώρων 1
122 133ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (Αγιοι Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Αγίων Θεοδώρων 1
123 134ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ( Νέα Α Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Νέας Αδριανής 1
124 135ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ( Καλαμό Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Καλαμοκάστρου 0
125 136ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (Μεγ.Δο Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Μεγάλου Δουκάτου 0
126 138ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (Παγούρ Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Παγουρίων 2
127 139ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Σαπών 1
128 140ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Σαπών 1
129 141ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Κτίριο Γυμνασίου Σαπών 1
130 142ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Κτίριο 3ου Νηπιαγωγείο Σαπών 1
131 143ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Κτίριο Λυκείου Σαπών 1
132 146ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Κτίριο Γυμνασίου Σαπών 4
133 147ο ΣΑΠΩΝ (Αρσάκειο) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Αρσακείου 0
134 148ο ΣΑΠΩΝ (Αρσάκειο) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Αρσακείου 0
135 150ο ΣΑΠΩΝ (Πρωτάτο) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Πρωτάτου 0
136 151ο ΣΑΠΩΝ (Χαμηλό) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Χαμηλού 5
137 152ο ΣΑΠΩΝ (Κρωβύλη) Κτίριο Κοινοτικού Κατάστηματος Κρωβύλης 0
138 154ο ΣΑΠΩΝ (Λοφάριο) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Λοφαρίου 0
139 156ο ΣΑΠΩΝ (Στρύμη) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Στρύμης 2
140 157ο ΣΑΠΩΝ (Διώνη) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Διώνης 0
141 158ο ΣΑΠΩΝ (Αμφια) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Αμφίων 0
142 159ο ΣΑΠΩΝ (Αρίσβη) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Αρίσβης 1
143 163ο ΣΑΠΩΝ (Ν.Σάντα) Κτήριο Δημοτικού Σχολείου Ν. Σάντας 0
144 164ο ΣΩΣΤΟΥ(Σώστης) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Σώστου 2
145 165ο ΣΩΣΤΟΥ(Σώστης) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Σώστου 1
146 167ο ΣΩΣΤΟΥ (Ασώματοι) Κτίριο 1ου Μουσουλαμανικού Σχολείου Ασωμάτων 0
147 168ο ΣΩΣΤΟΥ (Ασώματοι) Κτίριο 1ου Μουσ/κού Σχολείου Ασωμάτων 0
148 169ο ΣΩΣΤΟΥ (Αγίασμα) Κτίριο Μουσ/κού Σχολείου Αγιάσματος 0
149 170ο ΣΩΣΤΟΥ (Δύμη) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Δύμης 0
150 171ο ΣΩΣΤΟΥ (Θάμνα) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Θάμνας 0
151 172ο ΣΩΣΤΟΥ (Ρίζωμα) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Ριζώματος 0
152 173ο ΣΩΣΤΟΥ (Πολύανθος) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Πολυάνθου 2
153 174ο ΣΩΣΤΟΥ (Πολύανθος) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Πολυάνθου 0
154 175ο ΣΩΣΤΟΥ (Πολύανθος) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Πολυάνθου 0
155 176οΣΩΣΤΟΥ (Μέγα Πιστό) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Μεγάλου Πιστού 0
156 178ο ΣΩΣΤΟΥ (Μίσχος) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Μίσχου 0
157 180ο ΦΙΛΥΡΑΣ Κτίριο 1ου Μουσουλμανικού Σχολείου Φιλύρας 0
158 181ο ΦΙΛΥΡΑΣ Κτίριο 2ου Μουσουλμανικού Σχολείου Φιλύρας 0
159 183ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Δοκός) Κτίριο Μουσουλμανικου Σχολείου Δοκού 0
160 185ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Νέο Καλλυντήριο Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Νέου Καλλυντηρίου 0
161 186ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Νέο Καλλυντήριο) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Νέου Καλλυντηρίου 0
162 187ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Αρατος) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Αράτου 0
163 188ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Αρατος) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Αράτου-(Αριστερή Αίθουσα) 0
164 189ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Αρατος ) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Αράτου - (Δεξιά Αίθουσα) 0
165 190ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Αρχοντικά) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Αρχοντικών 0
166 191ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Βραγιά) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Βραγιάς 0
167 192ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Εσοχή) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Εσοχής 0
168 193ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Λαμπρό) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Λαμπρού 0
169 194ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Ομηρικό) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Ομηρικού 0
170 195ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Πάσσος) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Πάσσου - (Αριστερή αίθουσα) 0
171 196ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Πάσσος) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Πάσσου - (Δεξιά αίθουσα) 0
172 198ο ΑΜΑΞΑΔΩΝ (Αμαξάδες) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Αμαξάδων 0
173 199ο ΑΜΑΞΑΔΩΝ (Αμαξάδες) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Αμαξάδων 0
174 200ο ΑΜΑΞΑΔΩΝ (Αμαξάδες) Νηπιαγωγείο Αμαξάδων 0
175 201ο ΚΕΧΡΟΥ (Κέχρος) Κτίριο Αγροτικού Ιατρείου Κέχρου 1
176 202ο ΚΕΧΡΟΥ (Κέχρος) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Κέχρου 0
177 203ο ΚΕΧΡΟΥ (Μικρός Κέχρος) Κτίριο 1ου Μουσουλμανικού Σχολείου Μικρού Κέχρου 0
178 204ο ΚΕΧΡΟΥ (Χαράδρα) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Χαράδρας 0
179 205ο ΚΕΧΡΟΥ (Χλόη) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Χλόης 0
180 206ο ΟΡΓΑΝΗΣ (Οργάνη) Κτίριο Γυμνασίου Οργάνης 0
181 207ο ΟΡΓΑΝΗΣ (Οργάνη) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Οργάνης 0
182 210ο ΟΡΓΑΝΗΣ (Κάτω Βυρσίνη) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Κάτω Βυρσίνης 0
183 211ο ΟΡΓΑΝΗΣ (Κύμη) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Κύμης 0
184 212ο ΟΡΓΑΝΗΣ (Μυρτίσκη) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Μυρτίσκης 0
185 213ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΜΟΤΗ Δικαστικές Φυλακές Κομοτηνής - Τέρμα Σισμάνογλου 0
186 ΑΜΙΓΕΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ (09 1
187 ΑΜΙΓΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤ 2
188 ΜΙΚΤΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0
189 ΜΙΚΤΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0
190 ΜΙΚΤΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 0