Αναλυτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ανα τμήμα
ΤΣΕΤΙΝΕ ΟΛΓΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

Α.Τ.Τμήμα Χώρος Ψήφοι
1 1ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Αίγειρος) Κτίριο πρ. Κοινότητας Αιγείρου 29
2 2ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Αίγειρος) Κτίριο Αγροτ. Ιατρείου Αιγείρου 32
3 3ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Αίγειρος) Κτίριο Πολιτιστικού Κέντρου Αιγείρου 34
4 4ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Μεσσούνη) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Μεσσούνης 8
5 5ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Νέα Καλλίστη) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Νέας Καλλίστης 6
6 6ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Νέα Καλλίστη) Κτίριο Δημ. Σχολείου Νέας Καλλίστης (Αιθ. Νηπιαγωγείου) 7
7 7ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Μελέτη) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Μελέτης 11
8 8ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Μέση) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Μέσης 24
9 9ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Γλυφάδα) Κτίριο Ιατρείου Γλυφάδας 0
10 10ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Πόρπη) Κτίριο Αγροτολέσχης Πόρπης (Βόρεια Είσοδος) 11
11 11ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Πόρπη) Κτίριο Αγροτολέσχης Πόρπης (Νότια Είσοδος) 14
12 12ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Φανάρι) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Φαναρίου 72
13 13ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Αρριανά) Κτίριο 1ου Μουσουλμανικού Σχολείου Αρριανών 0
14 14ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Αρριανά) Κτίριο 2ου Μουσουλμανικού Σχολείου Αρριανών 0
15 15ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Αγιοχώρι) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Αγιοχωρίου 0
16 16ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Κίνυρα) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Κινύρων 0
17 17ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Σκάλωμα) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Σκαλώματος 0
18 18ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Δειλινά) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Δειλινών 0
19 19ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Λύκειο) Κτίριο 2ου Μουσουλμανικού Σχολείου Λυκείου 1
20 20ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Λύκειο) Κτίριο 1ου Μουσουλμανικού Σχολείου Λυκείου 1
21 21ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Μικρό Πιστό) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Μικρού Πιστού 1
22 22ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Μύστακας) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Μύστακα 0
23 23ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Ήπιο) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Ηπίου 0
24 24ο ΙΑΣΜΟΥ (Ίασμος) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ιάσμου 6
25 25ο ΙΑΣΜΟΥ (Ίασμος) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ιάσμου 6
26 26ο ΙΑΣΜΟΥ (Ίασμος) Κτίριο Γυμνασίου Ιάσμου 3
27 27ο ΙΑΣΜΟΥ (Ίασμος) Κτίριο Γυμνασίου Ιάσμου 0
28 28ο ΙΑΣΜΟΥ (Ίασμος) Κτίριο Γυμνασίου Ιάσμου 12
29 29ο ΙΑΣΜΟΥ (Ίασμος) Κτίριο Γυμνασίου Ιάσμου 5
30 30ο ΙΑΣΜΟΥ (Γαλήνη) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Γαλήνης 5
31 31ο ΙΑΣΜΟΥ (Διαλαμπή) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Διαλαμπής 7
32 32ο ΙΑΣΜΟΥ (Διαλαμπή) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Διαλαμπής 3
33 33ο ΙΑΣΜΟΥ (Κοπτερό) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Κοπτερού 7
34 34ο ΙΑΣΜΟΥ (Κοπτερό) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Κοπτερού 0
35 35ο ΙΑΣΜΟΥ (Μωσαϊκό) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Μωσαϊκού 0
36 36ο ΙΑΣΜΟΥ (Σάλπη) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Σάλπης 11
37 37ο ΙΑΣΜΟΥ (Σάλπη) Κτίριο Πρόνοιας ΚΕΦΟ 7
38 38ο ΙΑΣΜΟΥ (Αμβροσία) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Αμβροσίας 13
39 39o ΙΑΣΜΟΥ (Αμβροσία) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Αμβροσίας 5
40 40ο ΙΑΣΜΟΥ (Παλλάδιο) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Παλλαδίου 2
41 41ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 4ου Νηπιαγωγείου - Χαρ.Βαμβακά 30 18
42 42ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 4ου Δημοτικού Σχολείου - Χαρ.Βαμβακά 30 11
43 43ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 4ου Δημοτικού Σχολείου - Χαρ.Βαμβακά 30 17
44 44ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 10ου Δημοτικού Σχολείου - 14ης Μαΐου 11
45 45ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 10ου Δημοτικού Σχολείου - 14ης Μαΐου 13
46 46ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 3ου Δημοτικού Σχολείου - Σιδηροχωρίου 3 17
47 47ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 3ου Δημοτικού Σχολείου - Σιδηροχωρίου 3 11
48 48ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο Α΄ Γυμνασίου - Στιλ. Κυριακίδη 18
49 49ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο Α΄ Γυμνασίου - Στιλ. Κυριακίδη 14
50 50ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο Α΄ Γυμνασίου - Στιλ. Κυριακίδη 15
51 51ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο Α΄ Γυμνασίου - Στιλ. Κυριακίδη 21
52 52ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Μεγ.Κρανοβούνιο Κτίριο Πολιτιστικού Κέντρου Μεγ. Κρανοβουνίου 7
53 53ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Μεσοχώρι) Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωρίου 11
54 54ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Παραδημή) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Παραδημής 25
55 55ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Ήφαιστος) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ηφαίστου 26
56 56ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Ήφαιστος) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ηφαίστου 17
57 57ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Υφαντές) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Υφαντών 37
58 58ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο ΚΑΠΗ - Φιλίππου 2-4 7
59 59ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο ΚΑΠΗ - Φιλίππου 2-4 18
60 60ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 1ου Δημοτικού Σχολείου - Πλ. Αρχιεπ. Χρυσάνθου 10
61 61o ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 1ου Δημοτικού Σχολείου - Πλ. Αρχιεπ. Χρυσάνθου 20
62 62ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 1ου Δημοτικού Σχολείου - Πλ. Αρχιεπ. Χρυσάνθου 22
63 63ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 6ο Δημοτικού Σχολείου - Μεσολογγίου 5 9
64 64ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 6ο Δημοτικού Σχολείου - Μεσολογγίου 5 24
65 65ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 6ο Δημοτικού Σχολείου - Μεσολογγίου 5 21
66 66ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 6ου Νηπιαγωγείου - Μεσολογγίου 5 18
67 67ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 4ου Γυμνασίου- Ολύμπου τέρμα 13
68 68ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 4ου Γυμνασίου- Ολύμπου τέρμα 3
69 69ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 4ου Γυμνασίου- Ολύμπου τέρμα 3
70 70ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο Μουσουλμανικού Λύκειού - Ευμόλπου 1 8
71 71ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο Μουσουλμανικού Λύκειού - Ευμόλπου 1 14
72 72ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο Μουσουλμανικού Λύκειού - Ευμόλπου 1 27
73 73ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 2ου Λυκείου -Γρατιανουπόλεως όπισθεν ΔΕΒ ισόγειο 3
74 74ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 2ου Λυκείου -Γρατιανουπόλεως όπισθεν ΔΕΒ 1ος όροφος 12
75 75ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Οσμανιέ - Μ.Αλεξάνδρου 17 14
76 76ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 2ου Μουσουλμανικόυ Σχολείου - Φιλιππουπόλεως 30 9
77 77ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 2ου Μουσουλμανικού Σχολείου - Φιλιππουπόλεως 30 0
78 78ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Μάστανλη - Μίνωος 19 8
79 79ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 13ου Δημοτικού Σχολείου - Φ. Εταιρείας 63 10
80 80ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 2ου Δημοτικού Σχολείου - Θέμιδος 4 19
81 81ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 2ου Δημοτικού Σχολείου - Θέμιδος 4 10
82 82ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 2ου Γυμνασίου - Γιάννη Ρίτσου 8
83 83ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 2ου Γυμνασίου - Γιάννη Ρίτσου 8
84 84ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 5ου Δημοτικού Σχολείου- Τέρμα Θάσου 16
85 85ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 5ου Δημοτικού Σχολείου- Τέρμα Θάσου 15
86 86ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 5ου Δημοτικού Σχολείου- Τέρμα Θάσου 16
87 87ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 9ου Δημοτικού Σχολείου - Ι. Καραβέλα ισόγειο 7
88 88ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 9ου Δημοτικού Σχολείου - Ι. Καραβέλα -ισόγειο 20
89 89ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο Δημαρχιακού Μέγαρου - Πλ. Βιζυηνού 1 16
90 90ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο Δημαρχιακού Μέγαρου - Πλ. Βιζυηνού 1 20
91 91ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 1ου Μουσουλμανικού Σχολείου - Π. Μαυρομιχάλη 19
92 92ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 1ου Μουσουλμανικού Σχολείου - Π. Μαυρομιχάλη 21
93 93ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 3ου Μουσουλμανικού Σχολείου - Αντιγόνου 19 13
94 94ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 3ου Μουσουλμανικού Σχολείου - Αντιγόνου 19 10
95 95ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Θρυλόριο) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Θρυλορίου 19
96 96ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Θρυλορίου) Κτίριο Νηπιαγωγείου Θρυλορίου 28
97 97ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Ροδίτης) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ροδίτη 4
98 98ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Ροδίτης) Κτίριο Νηπιαγωγείου Ροδίτη 11
99 99ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κάλχας) Κτίριο 1ου Μουσουλμανικού Σχολείου Κάλχα 1
100 100 ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κάλχας) Κτίριο 1ου Μουσουλμανικού Σχολείου Κάλχα 1
101 101ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κάλχας) Κτίριο 2ου Μουσουλμανικού Σχολείου Κάλχα 1
102 102ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κάλχας) Κτίριο 2ου Μουσουλμανικού Σχολείου Κάλχα 1
103 103ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Καρυδιά) Κτίριο Κοινοτικού Καταστήματος Καρυδιάς 2
104 104ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Πάνδροσος) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Πανδρόσου 7
105 105ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Πάνδροσος) Κτίριο Αγροτικού Ιατρείου Πανδρόσου 3
106 106ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Γρατινή) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Γρατινής 34
107 107ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κηκίδιο) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Κηκιδίου 0
108 108ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κόσμιο) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Κοσμίου 17
109 109ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κόσμιο) Κτίριο Νηπιαγωγείου Κοσμίου 21
110 110ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Στυλάριο) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Στυλαρίου 0
111 124ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Μίρανα) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Μιράνων 12
112 111ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Ξυλαγανή) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ξυλαγανής -(ʼνω όροφος) 38
113 112ο MAΡΩΝΕΙΑΣ (Ξυλαγανή) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ξυλαγανής -(Κάτω όροφος) 19
114 113ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Ξυλαγανή) Κτίριο Γυμνασίου Ξυλαγανής -(ʼνω όροφος) 18
115 114ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Ξυλαγανή) Κτίριο Γυμνασίου Ξυλαγανής -(Ισόγειο) 22
116 115ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Αμάραντα) Κτίριο Κοινοτικού Καταστήματος Αμαράντων 5
117 116ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Βάκος) Κτίριο 2ου Μουσουλμανικού Σχολείου Βάκου 0
118 117ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Ίσαλος) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Ισάλου 9
119 118ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Καλλιθέα) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας 18
120 119ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Πάμφορο) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Παμφόρου 12
121 120ο ΜΑΡΩΝΕΙΑ (Ίμερος) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ιμέρου 32
122 121ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Μαρώνεια) Κτίριο Νηπιαγωγείου Μαρώνειας 9
123 122ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Μαρώνεια) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Μαρώνειας 22
124 123ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Ασκητές) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ασκητών 8
125 125ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Βέννα) Κτίριο 1ου Μουσουλμανικού Σχολείου Βέννας 0
126 126ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Σαλμώνη) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Σαλμώνης 0
127 127ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ( Ν. Πέτρα) Κτίριο Πολιτιστικού Κέντρου Νέας Πέτρας 6
128 128ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Προσκυνητές) Κτίριο Αγροτολέσχης Προσκυνητών 36
129 129ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Προσκυνητές) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Προσκυνητών 39
130 130ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (Ν. Σιδ Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Νέου Σιδηροχωρίου 28
131 131ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ( Ν. Σι Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Νέου Σιδηροχωρίου 15
132 132ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (Αγιοι Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Αγίων Θεοδώρων 31
133 133ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (Αγιοι Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Αγίων Θεοδώρων 15
134 134ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ( Νέα Α Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Νέας Αδριανής 16
135 135ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ( Καλαμό Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Καλαμοκάστρου 0
136 136ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (Μεγ.Δο Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Μεγάλου Δουκάτου 2
137 137ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (Παγούρ Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Παγουρίων 19
138 138ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (Παγούρ Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Παγουρίων 19
139 139ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Σαπών 22
140 140ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Σαπών 11
141 141ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Κτίριο Γυμνασίου Σαπών 21
142 142ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Κτίριο 3ου Νηπιαγωγείο Σαπών 20
143 143ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Κτίριο Λυκείου Σαπών 16
144 144ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Κτίριο Λυκείου Σαπών 26
145 145ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Σαπών 8
146 146ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Κτίριο Γυμνασίου Σαπών 17
147 147ο ΣΑΠΩΝ (Αρσάκειο) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Αρσακείου 8
148 148ο ΣΑΠΩΝ (Αρσάκειο) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Αρσακείου 12
149 149o ΣΑΠΩΝ (Βέλκιο) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Βελκίου 6
150 150ο ΣΑΠΩΝ (Πρωτάτο) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Πρωτάτου 28
151 151ο ΣΑΠΩΝ (Χαμηλό) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Χαμηλού 12
152 152ο ΣΑΠΩΝ (Κρωβύλη) Κτίριο Κοινοτικού Κατάστηματος Κρωβύλης 11
153 153ο ΣΑΠΩΝ (Κρωβύλη) Κτίριο Πολιτιστικού Συλλόγου Κρωβύλης 16
154 154ο ΣΑΠΩΝ (Λοφάριο) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Λοφαρίου 24
155 155ο ΣΑΠΩΝ (Λοφάριο) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Λοφαρίου 14
156 156ο ΣΑΠΩΝ (Στρύμη) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Στρύμης 6
157 157ο ΣΑΠΩΝ (Διώνη) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Διώνης 12
158 158ο ΣΑΠΩΝ (Αμφια) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Αμφίων 2
159 159ο ΣΑΠΩΝ (Αρίσβη) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Αρίσβης 5
160 160ο ΣΑΠΩΝ (Αρίσβη) Κτίριο 1ου Μουσουλμανικού Σχολείου Αρίσβης 5
161 161ο ΣΑΠΩΝ (Εβρενος) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Εβρένου 6
162 162ο ΣΑΠΩΝ (Ιάσιο) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ιασίου 6
163 163ο ΣΑΠΩΝ (Ν.Σάντα) Κτήριο Δημοτικού Σχολείου Ν. Σάντας 13
164 164ο ΣΩΣΤΟΥ(Σώστης) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Σώστου 18
165 165ο ΣΩΣΤΟΥ(Σώστης) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Σώστου 4
166 166ο ΣΩΣΤΟΥ (Ληνός) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Ληνού 2
167 167ο ΣΩΣΤΟΥ (Ασώματοι) Κτίριο 1ου Μουσουλαμανικού Σχολείου Ασωμάτων 7
168 168ο ΣΩΣΤΟΥ (Ασώματοι) Κτίριο 1ου Μουσ/κού Σχολείου Ασωμάτων 1
169 169ο ΣΩΣΤΟΥ (Αγίασμα) Κτίριο Μουσ/κού Σχολείου Αγιάσματος 1
170 170ο ΣΩΣΤΟΥ (Δύμη) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Δύμης 0
171 171ο ΣΩΣΤΟΥ (Θάμνα) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Θάμνας 0
172 172ο ΣΩΣΤΟΥ (Ρίζωμα) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Ριζώματος 0
173 173ο ΣΩΣΤΟΥ (Πολύανθος) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Πολυάνθου 10
174 174ο ΣΩΣΤΟΥ (Πολύανθος) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Πολυάνθου 7
175 175ο ΣΩΣΤΟΥ (Πολύανθος) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Πολυάνθου 13
176 176οΣΩΣΤΟΥ (Μέγα Πιστό) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Μεγάλου Πιστού 0
177 177ο ΣΩΣΤΟΥ (Μέγα Πιστό) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Μεγαλου Πιστού 0
178 178ο ΣΩΣΤΟΥ (Μίσχος) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Μίσχου 4
179 179ο ΣΩΣΤΟΥ (Μίσχος) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Μίσχου 0
180 180ο ΦΙΛΥΡΑΣ Κτίριο 1ου Μουσουλμανικού Σχολείου Φιλύρας 1
181 181ο ΦΙΛΥΡΑΣ Κτίριο 2ου Μουσουλμανικού Σχολείου Φιλύρας 1
182 182ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Αγρα) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Αγρας 0
183 183ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Δοκός) Κτίριο Μουσουλμανικου Σχολείου Δοκού 0
184 184οΦΙΛΥΡΑΣ (Δοκός) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Δοκού 1
185 185ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Νέο Καλλυντήριο Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Νέου Καλλυντηρίου 1
186 186ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Νέο Καλλυντήριο) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Νέου Καλλυντηρίου 0
187 187ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Αρατος) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Αράτου 2
188 188ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Αρατος) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Αράτου-(Αριστερή Αίθουσα) 2
189 189ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Αρατος ) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Αράτου - (Δεξιά Αίθουσα) 9
190 190ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Αρχοντικά) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Αρχοντικών 0
191 191ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Βραγιά) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Βραγιάς 2
192 192ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Εσοχή) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Εσοχής 8
193 193ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Λαμπρό) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Λαμπρού 1
194 194ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Ομηρικό) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Ομηρικού 0
195 195ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Πάσσος) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Πάσσου - (Αριστερή αίθουσα) 0
196 196ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Πάσσος) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Πάσσου - (Δεξιά αίθουσα) 0
197 197ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Ραγάδα) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Ραγάδας 0
198 198ο ΑΜΑΞΑΔΩΝ (Αμαξάδες) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Αμαξάδων 5
199 199ο ΑΜΑΞΑΔΩΝ (Αμαξάδες) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Αμαξάδων 1
200 200ο ΑΜΑΞΑΔΩΝ (Αμαξάδες) Νηπιαγωγείο Αμαξάδων 3
201 201ο ΚΕΧΡΟΥ (Κέχρος) Κτίριο Αγροτικού Ιατρείου Κέχρου 0
202 202ο ΚΕΧΡΟΥ (Κέχρος) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Κέχρου 0
203 203ο ΚΕΧΡΟΥ (Μικρός Κέχρος) Κτίριο 1ου Μουσουλμανικού Σχολείου Μικρού Κέχρου 0
204 204ο ΚΕΧΡΟΥ (Χαράδρα) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Χαράδρας 0
205 205ο ΚΕΧΡΟΥ (Χλόη) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Χλόης 0
206 206ο ΟΡΓΑΝΗΣ (Οργάνη) Κτίριο Γυμνασίου Οργάνης 7
207 207ο ΟΡΓΑΝΗΣ (Οργάνη) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Οργάνης 1
208 208ο ΟΡΓΑΝΗΣ (ʼνω Βυρσίνη) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου ʼνω Βυρσίνης 0
209 209ο ΟΡΓΑΝΗΣ (Κάρδαμος) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Καρδάμου 0
210 210ο ΟΡΓΑΝΗΣ (Κάτω Βυρσίνη) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Κάτω Βυρσίνης 1
211 211ο ΟΡΓΑΝΗΣ (Κύμη) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Κύμης 0
212 212ο ΟΡΓΑΝΗΣ (Μυρτίσκη) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Μυρτίσκης 0
213 213ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΜΟΤΗ Δικαστικές Φυλακές Κομοτηνής - Τέρμα Σισμάνογλου 5
214 ΑΜΙΓΕΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ (09 10
215 ΑΜΙΓΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤ 6
216 ΜΙΚΤΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
217 ΜΙΚΤΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1
218 ΜΙΚΤΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 5