Ο.Π.Σ. Διαχείρισης Εκλογικών Αποτελεσμάτων

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης

Εθνικές Εκλογές 2012

Εκλογικό Τμήμα : 32 , 32ο ΑΝΩ ΔΡΟΣΙΝΗΣ(Άνω Δροσινή)
<< >>


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΑΑΥποψήφιοι Ψήφοι
1 ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 0
2 ΓΚΟΥΒΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 0
3 ΔΑΝΕΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΜΟΥΣΤΑΦΑ 0
4 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 0
ΣΥΝΟΛΟ 0