Ο.Π.Σ. Διαχείρισης Εκλογικών Αποτελεσμάτων

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης

Εθνικές Εκλογές 2012

Εκλογικό Τμήμα : 86 , 86ο ΛΗΝΟΥ (Ληνός)
<< >>


δημιουργία, ξανά!

ΑΑΥποψήφιοι Ψήφοι
1 ΓΚΕΜΙΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 0
2 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 0
3 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ 0
ΣΥΝΟΛΟ 0