Ο.Π.Σ. Διαχείρισης Εκλογικών Αποτελεσμάτων

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης

Εθνικές Εκλογές 2012

Εκλογικό Τμήμα : 100 , 100ο ΜΕΣΣΟΥΝΗΣ (Μεσσούνη)
<< >>


ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ

ΑΑΥποψήφιοι Ψήφοι
1 ΚΙΡΚΑΣΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 3
2 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1
3 ΜΑΝΟΜΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 0
ΣΥΝΟΛΟ 4