Ο.Π.Σ. Διαχείρισης Εκλογικών Αποτελεσμάτων

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης

Εθνικές Εκλογές 2012

Εκλογικό Τμήμα : 123 , 123ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
<< >>


ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

ΑΑΥποψήφιοι Ψήφοι
1 ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 7
2 ΚΟΥΚΟΥΜΠΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4
3 ΤΑΦΡΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΔΗΜΟΥ 1
ΣΥΝΟΛΟ 12