Ο.Π.Σ. Διαχείρισης Εκλογικών Αποτελεσμάτων

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης

Εθνικές Εκλογές 2012

Εκλογικό Τμήμα : 98 , 98ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Αίγειρος )
<< >>


ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ

ΑΑΥποψήφιοι Ψήφοι
1 ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2
2 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1
3 ΣΑΛΜΑΝ ΤΖΑΜΑΛ - ΧΡΗΣΤΟΣ του ΧΟΣΣΕΪΝ 0
ΣΥΝΟΛΟ 3