Ο.Π.Σ. Διαχείρισης Εκλογικών Αποτελεσμάτων

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης

Εθνικές Εκλογές 2012

Εκλογικό Τμήμα : 258 , 258ο ΚΙΖΑΡΙΟΥ (Κίζαρι)
<< >>


ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

ΑΑΥποψήφιοι Ψήφοι
1 ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1
2 ΚΟΥΚΟΥΜΠΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1
3 ΤΑΦΡΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΔΗΜΟΥ 0
ΣΥΝΟΛΟ 2