Ο.Π.Σ. Διαχείρισης Εκλογικών Αποτελεσμάτων

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης

Εθνικές Εκλογές 2012

Εκλογικό Τμήμα : 129 , 129ο ΠΑΡΑΔΗΜΗΣ (Παραδημή )
<< >>


Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας

ΑΑΥποψήφιοι Ψήφοι
1 ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 5
2 ΑΛΙΚΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 2
3 ΤΖΑΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 0
ΣΥΝΟΛΟ 7