Ο.Π.Σ. Διαχείρισης Εκλογικών Αποτελεσμάτων

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης

Εθνικές Εκλογές 2012

Εκλογικό Τμήμα : 129 , 129ο ΠΑΡΑΔΗΜΗΣ (Παραδημή )
<< >>


ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ

ΑΑΥποψήφιοι Ψήφοι
1 ΣΑΛΜΑΝ ΤΖΑΜΑΛ - ΧΡΗΣΤΟΣ του ΧΟΣΣΕΪΝ 1
2 ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 0
3 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 0
ΣΥΝΟΛΟ 1