Ο.Π.Σ. Διαχείρισης Εκλογικών Αποτελεσμάτων

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης

Εθνικές Εκλογές 2012

Εκλογικό Τμήμα : 260 , 260ο ΚΡΩΒΥΛΗΣ (Κρωβύλη)
<< >>


δημιουργία, ξανά!

ΑΑΥποψήφιοι Ψήφοι
1 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 1
2 ΓΚΕΜΙΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 0
3 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ 0
ΣΥΝΟΛΟ 1