Ο.Π.Σ. Διαχείρισης Εκλογικών Αποτελεσμάτων

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης

Εθνικές Εκλογές 2012

Εκλογικό Τμήμα : 265 , 265ο ΔΙΩΝΗΣ (Διώνη)
<< >>


ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ

ΑΑΥποψήφιοι Ψήφοι
1 ΚΙΡΚΑΣΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 1
2 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 0
3 ΜΑΝΟΜΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 0
ΣΥΝΟΛΟ 1