Ο.Π.Σ. Διαχείρισης Εκλογικών Αποτελεσμάτων

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης

Εθνικές Εκλογές 2012

Εκλογικό Τμήμα : 97 , 97o ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Αίγειρος)
<< >>


ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ

ΑΑΥποψήφιοι Ψήφοι
1 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4
2 ΚΙΡΚΑΣΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 2
3 ΜΑΝΟΜΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 0
ΣΥΝΟΛΟ 6