Αναλυτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ανα τμήμα
ΠΑΛΑΒΙΤΣΙΝΗ ΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ

Α.Τ.Τμήμα Χώρος Ψήφοι
1 61ο ΙΑΣΜΟΥ (Ιασμος) ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΑΣΜΟΥ 1
2 73ο ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ (Αμβροσία) ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ - ΝΟΤΙΑ ΑΙΘΟ 0
3 77ο ΣΑΛΠΗΣ (Σάλπη) ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΑΛΠΗΣ - ΝΟΤΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ 1
4 84ο ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ (Ρίζωμα) ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ 1
5 95ο ΣΩΣΤΟΥ (Σώστης) ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΩΣΤΟΥ 1
6 103ο ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ ( Νέα Καλλίστη) ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗ - ΑΙΘΟΥΣΑ Γ 0
7 117ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή ) ΚΤΙΡΙΟ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - 14ΗΣ ΜΑΙΟΥ 0
8 122ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) ΚΤΙΡΙΟ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ 1
9 130ο ΗΦΑΙΣΤΟΥ (Ηφαιστος) ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ 0
10 149ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνής) ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΥΜΟΛΠΟΥ 1 1
11 174ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) ΚΤΙΡΙΟ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ - ΘΕΜΙΔΟΣ 4 1
12 209ο ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ(Νέα Αδριανή) ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ (ΝΟΤΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ) 0
13 210ο ΚΑΛΑΜΟΚΑΣΤΡΟΥ (Καλαμόκαστ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΟΚΑΣΤΡΟΥ 0
14 214ο ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ (Αμάραντα) ΚΤΙΡΙΟ ΝΕΟΥ (ΠΡΩΗΝ) ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ - ΙΣΟΓ 1
15 229ο ΑΣΚΗΤΩΝ (Ασκητές) ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΚΗΤΩΝ 1
16 235ο ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ (Προσκυνητές) ΚΤΙΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ - ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 0
17 240o ΣΑΠΩΝ (Σάπες) ΚΤΙΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΑΠΩΝ 1
18 241o ΣΑΠΩΝ (Σάπες) ΚΤΙΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΑΠΩΝ 1
19 252ο ΑΡΙΣΒΗΣ (Αρίσβη) ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΣΒΗΣ 1