Αναλυτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ανα τμήμα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ
Υποψήφιος : ΡΙΖΑ ΦΕΒΡΩΝΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Α.Τ.Τμήμα Χώρος Ψήφοι
1 56ο ΑΜΑΞΑΔΩΝ (Αμαξάδες) ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΑΞΑΔΩΝ - ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 0
2 57ο ΑΜΑΞΑΔΩΝ (Αμαξάδες) ΚΤΙΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΜΑΞΑΔΩΝ 0
3 58ο ΑΜΑΞΑΔΩΝ (Αμαξάδες) ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΑΞΑΔΩΝ - ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟ 0
4 59ο ΑΜΑΞΑΔΩΝ (Αμαξάδες) ΚΤΙΡΙΟ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΜΑΞΑΔΩΝ 0
5 60ο ΙΑΣΜΟΥ (Ιασμος) ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΑΣΜΟΥ 0
6 61ο ΙΑΣΜΟΥ (Ιασμος) ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΑΣΜΟΥ 0
7 62ο ΙΑΣΜΟΥ (Ιασμος) ΚΤΙΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΣΜΟΥ 1
8 63ο ΙΑΣΜΟΥ (Ιασμος) ΚΤΙΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΣΜΟΥ 0
9 64ο ΙΑΣΜΟΥ (Ιασμος) ΚΤΙΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΣΜΟΥ 0
10 65ο ΙΑΣΜΟΥ (Ιασμος) ΚΤΙΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΣΜΟΥ 0
11 66ο ΙΑΣΜΟΥ (Ιασμος) ΚΤΙΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΣΜΟΥ 0
12 67ο ΓΑΛΗΝΗΣ (Γαλήνη) ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΑΛΗΝΗΣ - ΒΟΡΕΙΑ ΑΙΘΟΥ 0
13 68ο ΔΙΑΛΑΜΠΗΣ (Διαλαμπή) ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΛΑΜΠΗΣ 1
14 69ο ΔΙΑΛΑΜΠΗΣ (Διαλαμπή) ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΛΑΜΠΗΣ 0
15 70ο ΚΟΠΤΕΡΟΥ (Κοπτερό) ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΠΤΕΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟ 0
16 71ο ΚΟΠΤΕΡΟΥ(Κοπτερό) ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΠΤΕΡΟΥ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α 0
17 72ο ΜΩΣΑΙΚΟΥ (Μωσαικό) ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΩΣΑΪΚΟΥ - ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟ 0
18 73ο ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ (Αμβροσία) ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ - ΝΟΤΙΑ ΑΙΘΟ 0
19 74ο ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ (Αμβροσία) ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ - ΝΟΤΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ 0
20 75ο ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ (Παλλάδιο) ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ - ΝΟΤΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ 0
21 76ο ΣΑΛΠΗΣ (Σάλπη) ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΑΛΠΗΣ - ΒΟΡΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ 1
22 77ο ΣΑΛΠΗΣ (Σάλπη) ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΑΛΠΗΣ - ΝΟΤΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ 0
23 78ο ΓΛΥΚΟΝΕΡΙΟΥ (Γλυκονερι) ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΛΥΚΟΝΕΡΙΟΥ - ΝΟΤΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ 0
24 79ο ΑΣΩΜΑΤΩΝ (Ασώματοι) ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΩΜΑΤΩΝ 0
25 80ο ΑΣΩΜΑΤΩΝ (Ασώματοι) ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΩΜΑΤΩΝ 0
26 81ο ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ (Αγίασμα) ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ 0
27 82ο ΔΥΜΗΣ (Δύμη) ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΥΜΗΣ 0
28 83ο ΘΑΜΝΩΝ (Θάμνα) ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑΜΝΩΝ 0
29 84ο ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ (Ρίζωμα) ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ 0
30 85ο ΦΩΛΕΑΣ (Φωλέα) ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΩΛΕΑΣ 0
31 86ο ΛΗΝΟΥ (Ληνός) ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΗΝΟΥ 0
32 87ο ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΙΣΤΟΥ (Μέγα Πιστό ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΙΣΤΟΥ 0
33 88ο ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΙΣΤΟΥ (Μέγα Πιστό ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΙΣΤΟΥ 1
34 89ο ΜΙΣΧΟΥ (Μίσχος) ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΙΣΧΟΥ 1
35 90ο ΜΙΣΧΟΥ (Μίσχος) ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΙΣΧΟΥ 0
36 91ο ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ (Πολύανθος) ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ 0
37 92ο ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ (Πολύανθος) ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ 1
38 93ο ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ (Πολύανθος) ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ 0
39 94ο ΣΩΣΤΟΥ (Σώστης) ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΩΣΤΟΥ 0
40 95ο ΣΩΣΤΟΥ (Σώστης) ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΩΣΤΟΥ 0
41 96ο ΣΩΣΤΟΥ (Σώστης) ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΩΣΤΟΥ 0
ΣΥΝΟΛΟ 6