Αναλυτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ανα τμήμα

Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Υποψήφιος : ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Α.Τ.Τμήμα Χώρος Ψήφοι
1 214ο ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ (Αμάραντα) ΚΤΙΡΙΟ ΝΕΟΥ (ΠΡΩΗΝ) ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ - ΙΣΟΓ 0
2 215ο ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ (Αμάραντα) ΚΤΙΡΙΟ ΝΕΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ (ΟΠΙΣΘΕΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣ 0
3 216ο ΒΑΚΟΥ (Βάκος) ΚΤΙΡΙΟ 2ου ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΚΟΥ 0
4 217ο ΙΣΑΛΟΥ (Ισαλος) ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΣΑΛΟΥ - ΒΟΡΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣ 0
5 218ο ΙΣΑΛΟΥ (Ισαλος) ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΣΑΛΟΥ - ΝΟΤΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ 0
6 219ο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Καλλιθέα) ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 0
7 220ο ΠΑΜΦΟΡΟΥ (Πάμφορο) ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΜΦΟΡΟΥ 1
8 221ο ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ (Ξυλαγανή) ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ - ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟ 3
9 222ο ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ (Ξυλαγανή) ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ - ΙΣΟΓΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 0
10 223ο ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ (Ξυλαγανή) ΚΤΙΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ - ΙΣΟΓΕΙΟ 1η ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟ 3
11 224ο ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ (Ξυλαγανή) ΚΤΙΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ - ΙΣΟΓΕΙΟ 2η ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟ 0
12 225ο ΝΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΝΗΣ ( ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ 0
13 226ο ΙΜΕΡΟΥ (Ιμερος) ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΜΕΡΟΥ 1
14 227ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Μαρώνεια) ΚΤΙΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 1
15 228ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Μαρώνεια) ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 0
16 229ο ΑΣΚΗΤΩΝ (Ασκητές) ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΚΗΤΩΝ 0
17 230ο ΜΙΡΑΝΩΝ (Μίρανα) ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΙΡΑΝΩΝ 0
18 231ο ΒΕΝΝΑΣ (Βέννα) ΚΤΙΡΙΟ 1ου ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΝΝΑΣ 0
19 232ο ΣΑΛΜΩΝΗΣ (Σαλμώνη) ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΑΛΜΩΝΗΣ 0
20 233ο ΠΕΛΑΓΙΑΣ (Πελαγία) ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑΣ 0
21 234ο ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ (Προσκυνητές) ΚΤΙΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 1
22 235ο ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ (Προσκυνητές) ΚΤΙΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ - ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 0
23 236o ΣΑΠΩΝ (Σάπες) ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΑΠΩΝ 0
24 237o ΣΑΠΩΝ (Σάπες) ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΑΠΩΝ 0
25 238o ΣΑΠΩΝ (Σάπες) ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΑΠΩΝ 0
26 239o ΣΑΠΩΝ (Σάπες) ΚΤΙΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΑΠΩΝ 0
27 240o ΣΑΠΩΝ (Σάπες) ΚΤΙΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΑΠΩΝ 0
28 241o ΣΑΠΩΝ (Σάπες) ΚΤΙΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΑΠΩΝ 1
29 242o ΣΑΠΩΝ (Σάπες) ΚΤΙΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΠΩΝ 1
30 243o ΣΑΠΩΝ (Σάπες) ΚΤΙΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΠΩΝ 0
31 244o ΑΕΤΟΚΟΡΥΦΗΣ (Αετοκορυφή) ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΕΤΟΚΟΡΥΦΗΣ 1
32 245o ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ (Αρσάκειο) ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ 1
33 246o ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ (Αρσάκειο) ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ 0
34 247o ΒΕΛΚΙΟΥ (Βέλκιο) ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΛΚΙΟΥ 0
35 248o ΠΡΩΤΑΤΟΥ (Πρωτάτο) ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΩΤΑΤΟΥ 1
36 249o ΠΡΩΤΑΤΟΥ (Πρωτάτο) ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΩΤΑΤΟΥ 0
37 250o ΧΑΜΗΛΟΥ (Χαμηλό) ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ 0
38 251ο ΑΜΦΙΩΝ (Αμφια) ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΦΙΩΝ 1
39 252ο ΑΡΙΣΒΗΣ (Αρίσβη) ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΣΒΗΣ 0
40 253ο ΑΡΙΣΒΗΣ (Αρίσβη) ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΙΣΒΗΣ 0
41 254ο ΑΡΙΣΒΗΣ (Αρίσβη) ΚΤΙΡΙΟ 1ου ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΙΣΒΗΣ 1
42 255ο ΕΒΡΙΝΟΥ (Εβρινός) ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΒΡΙΝΟΥ 0
43 256ο ΕΒΡΙΝΟΥ (Εβρινός) ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΒΡΙΝΟΥ 0
44 257ο ΙΑΣΙΟΥ (Ιάσιο) ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΑΣΙΟΥ 0
45 258ο ΚΙΖΑΡΙΟΥ (Κίζαρι) ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΖΑΡΙΟΥ 0
46 259ο ΚΡΩΒΥΛΗΣ (Κρωβύλη) ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΩΒΥΛΗΣ 0
47 260ο ΚΡΩΒΥΛΗΣ (Κρωβύλη) ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΡΩΒΥΛΗΣ 0
48 261ο ΛΟΦΑΡΙΟΥ (Λοφάριο) ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΟΦΑΡΙΟΥ 2
49 262ο ΛΟΦΑΡΙΟΥ (Λοφάριο) ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΟΦΑΡΙΟΥ 3
50 263ο ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ (Νέα Σάντα) ΚΤΙΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ 0
51 264ο ΣΤΡΥΜΗΣ (Στρύμη) ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΡΥΜΗΣ 0
52 265ο ΔΙΩΝΗΣ (Διώνη) ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΩΝΗΣ 0
ΣΥΝΟΛΟ 22