Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

ΑΑΣυνδιασμοί Ψήφοι
1 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡ 43