Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

ΑΑΣυνδιασμοί Ψήφοι
1 ΒΑΡΣΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 22