Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

Δημοσθένης Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ

ΑΑΣυνδιασμοί Ψήφοι
1 ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤ 64