Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Μ-Λ ΚΚΕ)

ΑΑΣυνδιασμοί Ψήφοι
1 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ 10