Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενιστικό)

ΑΑΣυνδιασμοί Ψήφοι
1 ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 23