Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ

ΑΑΣυνδιασμοί Ψήφοι
1 ΑΛΒΑΝΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 30
2 ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙ 21
3 ΜΗΛΙΑΖΗΜ ΤΖΕΜΑΛΗ ΤΟΥ ΜΕΧΜΕΤ 18