Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

ΟΑΚΚΕ - Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ

ΑΑΣυνδιασμοί Ψήφοι
1 ΠΑΛΑΒΙΤΣΙΝΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3