Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

ΑΑΣυνδιασμοί Ψήφοι
1 ΤΣΙΓΚΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 11