Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

Δημοκρατικοί

ΑΑΣυνδιασμοί Ψήφοι
1 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 18