Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΑΣυνδιασμοί Ψήφοι
1 ΦΑΚΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ 653
2 ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 301
3 ΦΑΙΚ ΦΑΙΚ ΤΟΥ ΓΚΑΛΗΠ 281
4 ΣΠΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 202
5 ΜΠΡΟΥΣΑ ΕΥΘΑΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) ΤΟΥ ΑΘΑΝ 123