Αναλυτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ανα τμήμα
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ ΤΟΥ ΣΑΜΠΡΗΑ.Τ.Τμήμα Χώρος Ψήφοι
1 1ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Αίγειρος) Κτίριο πρώην Κοινότητας Αιγείρου κατα 0
2 2ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Αίγειρος) Κτίριο Αγροτικού Ιατρείου Αιγείρου 0
3 3ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Αίγειρος) Κτίριο Πολιτιστικού Κέντρου Αιγείρου 0
4 4ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Μεσσούνη) Κτίριο πρώην Δημοτικού Σχολείου Μεσσούνης 2
5 5ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Νέα Καλλίστη) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Νέας Καλλίστης 0
6 6ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Νέα Καλλίστη) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Νέας Καλλίστης (Αιθ. Νηπιαγωγείου) 6
7 7ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Μελέτη) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μελέτης 74
8 8ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Μέση) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Μέσης 0
9 9ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Γλυφάδα) Κτίριο Ιατρείου Γλυφάδας 20
10 10ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Πόρπη) Κτίριο Αγροτολέσχης Πόρπης (Βόρεια Είσοδος) 13
11 11ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Πόρπη) Κτίριο Αγροτολέσχης Πόρπης (Νότια Είσοδος) 11
12 12ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Φανάρι) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Φαναρίου 0
13 13ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Αρριανά) Κτίριο 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Αρριανών 156
14 14ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Αρριανά) Κτίριο 2ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Αρριανών 188
15 15ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Αγιοχώρι) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Αγιοχωρίου 196
16 16ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Κίνυρα) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κινύρων 183
17 17ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Σκάλωμα) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Σκαλώματος 146
18 18ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Δειλινά) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Δειλινών 86
19 19ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Λύκειο) Κτίριο 2ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Λυκείου 106
20 20ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Λύκειο) Κτίριο 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Λυκείου 105
21 21ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Μικρό Πιστό) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μικρού Πιστού 63
22 22ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Μύστακας) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μύστακα 77
23 23ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Ήπιο) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ηπίου 129
24 24ο ΙΑΣΜΟΥ (Ίασμος) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ιάσμου 31
25 25ο ΙΑΣΜΟΥ (Ίασμος) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ιάσμου 27
26 26ο ΙΑΣΜΟΥ (Ίασμος) Κτίριο Γυμνασίου Ιάσμου 33
27 27ο ΙΑΣΜΟΥ (Ίασμος) Κτίριο Γυμνασίου Ιάσμου 27
28 28ο ΙΑΣΜΟΥ (Ίασμος) Κτίριο Γυμνασίου Ιάσμου 21
29 29ο ΙΑΣΜΟΥ (Ίασμος) Κτίριο Γυμνασίου Ιάσμου 31
30 30ο ΙΑΣΜΟΥ (Γαλήνη) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Γαλήνης 22
31 31ο ΙΑΣΜΟΥ (Διαλαμπή) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Διαλαμπής 0
32 32ο ΙΑΣΜΟΥ (Διαλαμπή) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Διαλαμπής 8
33 33ο ΙΑΣΜΟΥ (Κοπτερό) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κοπτερού 87
34 34ο ΙΑΣΜΟΥ (Κοπτερό) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κοπτερού 68
35 35ο ΙΑΣΜΟΥ (Μωσαϊκό) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μωσαϊκού 11
36 36ο ΙΑΣΜΟΥ (Σάλπη) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Σάλπης 0
37 37ο ΙΑΣΜΟΥ (Σάλπη) Κτίριο Πρόνοιας ΚΕ.Φ.Ο. 0
38 38ο ΙΑΣΜΟΥ (Αμβροσία) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Αμβροσίας 0
39 39o ΙΑΣΜΟΥ (Αμβροσία) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Αμβροσίας 1
40 40ο ΙΑΣΜΟΥ (Παλλάδιο) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Παλλαδίου 7
41 41ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 4ου Δημοτικού Σχολείου - Χαρ.Βαμβακά 30 2
42 42ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 4ου Νηπιαγωγείου - Χαρ.Βαμβακά 30 1
43 43ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 4ου Δημοτικού Σχολείου - Χαρ.Βαμβακά 30 1
44 44ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 10ου Δημοτικού Σχολείου - 14ης Μαΐου Τέρμα 2
45 45ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 10ου Δημοτικού Σχολείου - 14ης Μαΐου Τέρμα 2
46 46ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 3ου Δημοτικού Σχολείου - Σιδηροχωρίου 3 0
47 47ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 3ου Δημοτικού Σχολείου - Σιδηροχωρίου 3 3
48 48ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 1ου Γυμνασίου - Στιλ. Κυριακίδη 93 2
49 49ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 1ου Γυμνασίου - Στιλ. Κυριακίδη 93 0
50 50ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 1ου Γυμνασίου - Στιλ. Κυριακίδη 93 2
51 51ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 1ου Γυμνασίου - Στιλ. Κυριακίδη 93 2
52 52ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Μεγ.Κρανοβούνιο Κτίριο Πολιτιστικού Κέντρου Μεγ. Κρανοβουνίου 0
53 53ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Μεσοχώρι) Κτίριο Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου Μεσοχωρίου 1
54 54ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Παραδημή) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Παραδημής 2
55 55ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Ήφαιστος) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ηφαίστου 4
56 56ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Ήφαιστος) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ηφαίστου 4
57 57ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Υφαντές) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Υφαντών 0
58 58ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο ΚΑΠΗ - Φιλίππου 2-4 24
59 59ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο ΚΑΠΗ - Φιλίππου 2-4 27
60 60ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 1ου Δημοτικού Σχολείου - Πλ. Αρχιεπ. Χρυσάνθου 19
61 61o ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 1ου Δημοτικού Σχολείου - Πλ. Αρχιεπ. Χρυσάνθου 22
62 62ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 1ου Δημοτικού Σχολείου - Πλ. Αρχιεπ. Χρυσάνθου 8
63 63ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 6ο Δημοτικού Σχολείου - Μεσολογγίου 5 22
64 64ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 6ο Δημοτικού Σχολείου - Μεσολογγίου 5 7
65 65ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 6ο Δημοτικού Σχολείου - Μεσολογγίου 5 12
66 66ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 6ου Νηπιαγωγείου - Μεσολογγίου 5 3
67 67ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 4ου Γυμνασίου- Ολύμπου τέρμα 30
68 68ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 4ου Γυμνασίου- Ολύμπου τέρμα 22
69 69ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 4ου Γυμνασίου- Ολύμπου τέρμα 29
70 70ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο Μειονοτικού Λύκειού - Ευμόλπου 1 0
71 71ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο Μειονοτικού Λύκειού - Ευμόλπου 1 9
72 72ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο Μειονοτικού Λύκειού - Ευμόλπου 1 2
73 73ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 2ου Λυκείου - Γρατιανουπόλεως όπισθεν ΔΕΒ 19
74 74ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 2ου Λυκείου - Γρατιανουπόλεως όπισθεν ΔΕΒ 15
75 75ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο Μειονοτικού Σχολείου Οσμανιέ - Μ.Αλεξάνδρου 17 7
76 76ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 2ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου-Φιλιππουπόλεως 30 10
77 77ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 2ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου-Φιλιππουπόλεως 30 30
78 78ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 2ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου-Φιλιππουπόλεως 30 27
79 79ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μάνσταλνη - Μίνωος 19 19
80 80ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 13ου Δημοτικού Σχολείου - Φιλ. Εταιρείας 63 7
81 81ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 2ου Δημοτικού Σχολείου - Θέμιδος 4 6
82 82ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 2ου Δημοτικού Σχολείου - Θέμιδος 4 6
83 83ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 2ου Γυμνασίου - Γιάννη Ρίτσου 5
84 84ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 2ου Γυμνασίου - Γιάννη Ρίτσου 7
85 85ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 5ου Δημοτικού Σχολείου- Τέρμα Θάσου 12
86 86ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 5ου Δημοτικού Σχολείου- Τέρμα Θάσου 4
87 87ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 5ου Δημοτικού Σχολείου- Τέρμα Θάσου 10
88 88ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 9ου Δημοτικού Σχολείου - Ι. Καραβέλα 33
89 89ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 9ου Δημοτικού Σχολείου - Ι. Καραβέλα 14
90 90ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο Δημαρχιακού Μέγαρου - Πλ. Βιζυηνού 1 12
91 91ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο Δημαρχιακού Μέγαρου - Πλ. Βιζυηνού 1 19
92 92ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου - Π. Μαυρομιχάλη 6
93 93ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου - Π. Μαυρομιχάλη 10
94 94ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 3ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου - Αντιγόνου 19 28
95 95ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 3ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου - Αντιγόνου 19 16
96 96ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Θρυλόριο) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Θρυλορίου 12
97 97ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Θρυλορίου) Κτίριο Νηπιαγωγείου Θρυλορίου 15
98 98ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Ροδίτης) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ροδίτη 0
99 99ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Ροδίτης) Κτίριο Νηπιαγωγείου Ροδίτη 1
100 100ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κάλχας) Κτίριο 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κάλχαντος 92
101 101ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κάλχας) Κτίριο 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κάλχαντος 116
102 102ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κάλχας) Κτίριο 2ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κάλχαντος 85
103 103ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κάλχας) Κτίριο 2ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κάλχαντος 94
104 104ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Καρυδιά) Κτίριο πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Καρυδιάς 0
105 105ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Πάνδροσος) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Πανδρόσου 42
106 106ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Πάνδροσος) Κτίριο Αγροτικού Ιατρείου Πανδρόσου 43
107 107ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Γρατινή) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Γρατινής 0
108 108ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κηκίδιο) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κηκιδίου 57
109 109ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κόσμιο) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Κοσμίου 0
110 110ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κόσμιο) Κτίριο Νηπιαγωγείου Κοσμίου 0
111 111ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Στυλάριο) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Στυλαρίου 124
112 112ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Ξυλαγανή) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ξυλαγανής 0
113 113ο MAΡΩΝΕΙΑΣ (Ξυλαγανή) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ξυλαγανής 0
114 114ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Ξυλαγανή) Κτίριο Γυμνασίου Ξυλαγανής 0
115 115ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Ξυλαγανή) Κτίριο Γυμνασίου Ξυλαγανής 0
116 116ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Αμάραντα) Κτίριο Κοινοτικού Καταστήματος Αμαράντων 37
117 117ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Βάκος) Κτίριο 2ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Βάκου 76
118 118ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Ίσαλος) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ισάλου 50
119 119ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Καλλιθέα) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας 0
120 120ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Πάμφορο) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Παμφόρου 20
121 121ο ΜΑΡΩΝΕΙΑ (Ίμερος) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ιμέρου 0
122 122ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Μαρώνεια) Κτίριο Νηπιαγωγείου Μαρώνειας 0
123 123ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Μαρώνεια) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Μαρώνειας 0
124 124ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Ασκητές) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ασκητών 3
125 125ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Μίρανα) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μιράνων 42
126 126ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Βέννα) Κτίριο 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Βέννας 65
127 127ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Σαλμώνη) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Σαλμώνης 2
128 128ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ( Ν. Πέτρα) Κτίριο Πολιτιστικού Κέντρου Νέας Πέτρας 15
129 129ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Προσκυνητές) Κτίριο Μ.Σ. Αγροτικής Νεολαίας Προσκυνητών 2
130 130ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Προσκυνητές) Κτίριο Μ.Σ. Αγροτικής Νεολαίας Προσκυνητών 4
131 131ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (Ν. Σιδ Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Νέου Σιδηροχωρίου 0
132 132ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ( Ν. Σι Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Νέου Σιδηροχωρίου 0
133 133ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (Αγιοι Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Αγίων Θεοδώρων 0
134 134ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (Αγιοι Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Αγίων Θεοδώρων 0
135 135ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ( Νέα Α Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Νέας Αδριανής 8
136 136ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ( Καλαμό Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Καλαμοκάστρου 35
137 137ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (Μεγ.Δο Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Μεγάλου Δουκάτου 0
138 138ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (Παγούρ Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Παγουρίων 9
139 139ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (Παγούρ Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Παγουρίων 4
140 140ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Σαπών 0
141 141ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Σαπών 1
142 142ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Κτίριο Γυμνασίου Σαπών 5
143 143ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Κτίριο Γυμνασίου Σαπών 6
144 144ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Κτίριο Λυκείου Σαπών 2
145 145ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Κτίριο Λυκείου Σαπών 2
146 146ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Σαπών 0
147 147ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Κτίριο Γυμνασίου Σαπών 0
148 148ο ΣΑΠΩΝ (Αρσάκειο) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Αρσακείου 20
149 149ο ΣΑΠΩΝ (Αρσάκειο) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Αρσακείου 20
150 150o ΣΑΠΩΝ (Βέλκιο) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Βελκίου 5
151 151ο ΣΑΠΩΝ (Πρωτάτο) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Πρωτάτου 30
152 152ο ΣΑΠΩΝ (Χαμηλό) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Χαμηλού 6
153 153ο ΣΑΠΩΝ (Κρωβύλη) Κτίριο πρώην Κοινοτικού Κατάστηματος Κρωβύλης 12
154 154ο ΣΑΠΩΝ (Κρωβύλη) Κτίριο Πολιτιστικού Συλλόγου Κρωβύλης 30
155 155ο ΣΑΠΩΝ (Λοφάριο) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Λοφαρίου 4
156 156ο ΣΑΠΩΝ (Λοφάριο) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Λοφαρίου 8
157 157ο ΣΑΠΩΝ (Στρύμη) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Στρύμης 0
158 158ο ΣΑΠΩΝ (Διώνη) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Διώνης 0
159 159ο ΣΑΠΩΝ (Αμφια) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Αμφίων 34
160 160ο ΣΑΠΩΝ (Αρίσβη) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Αρίσβης 21
161 161ο ΣΑΠΩΝ (Αρίσβη) Κτίριο 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Αρίσβης 17
162 162ο ΣΑΠΩΝ (Εβρενος) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Εβρινού 75
163 163ο ΣΑΠΩΝ (Ιάσιο) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ιασίου 0
164 164ο ΣΑΠΩΝ (Ν.Σάντα) Κτήριο Αγροτικού Ιατρείου Νέας Σάντας 0
165 165ο ΣΩΣΤΟΥ(Σώστης) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Σώστου 24
166 166ο ΣΩΣΤΟΥ(Σώστης) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Σώστου 33
167 167ο ΣΩΣΤΟΥ (Ληνός) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ληνού 92
168 168ο ΣΩΣΤΟΥ (Ασώματοι) Κτίριο 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ασωμάτων 68
169 169ο ΣΩΣΤΟΥ (Ασώματοι) Κτίριο 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ασωμάτων 79
170 170ο ΣΩΣΤΟΥ (Αγίασμα) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Δημοτικού Σχολείου Αγιάσματος 43
171 171ο ΣΩΣΤΟΥ (Δύμη) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Δύμης 114
172 172ο ΣΩΣΤΟΥ (Θάμνα) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Θαμνών 177
173 173ο ΣΩΣΤΟΥ (Ρίζωμα) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ριζώματος 104
174 174ο ΣΩΣΤΟΥ (Πολύανθος) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Πολυάνθου 25
175 175ο ΣΩΣΤΟΥ (Πολύανθος) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Πολυάνθου 42
176 176ο ΣΩΣΤΟΥ (Πολύανθος) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Πολυάνθου 32
177 177οΣΩΣΤΟΥ (Μέγα Πιστό) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μεγάλου Πιστού 190
178 178ο ΣΩΣΤΟΥ (Μέγα Πιστό) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μεγαλου Πιστού 225
179 179ο ΣΩΣΤΟΥ (Μίσχος) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μίσχου 61
180 180ο ΣΩΣΤΟΥ (Μίσχος) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μίσχου 74
181 181ο ΦΙΛΥΡΑΣ Κτίριο 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Φιλύρας 114
182 182ο ΦΙΛΥΡΑΣ Κτίριο 2ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Φιλύρας 102
183 183ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Αγρα) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Αγρας 68
184 184ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Δοκός) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Δοκού 231
185 185οΦΙΛΥΡΑΣ (Δοκός) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Δοκού 158
186 186ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Νέο Καλλυντήριο Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Νέου Καλλυντηρίου 191
187 187ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Νέο Καλλυντήριο) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Νέου Καλλυντηρίου 133
188 188ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Αρατος) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Αράτου 16
189 189ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Αρατος) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Αράτου 7
190 190ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Αρατος ) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Αράτου 15
191 191ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Αρχοντικά) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Αρχοντικών 52
192 192ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Βραγιά) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Βραγιάς 91
193 193ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Εσοχή) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Εσοχής 102
194 194ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Λαμπρό) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Λαμπρού 135
195 195ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Ομηρικό) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ομηρικού 102
196 196ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Πάσσος) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Πάσσου 95
197 197ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Πάσσος) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Πάσσου 90
198 198ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Ραγάδα) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ραγάδας 20
199 199ο ΑΜΑΞΑΔΩΝ (Αμαξάδες) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Αμαξάδων 41
200 200ο ΑΜΑΞΑΔΩΝ (Αμαξάδες) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Αμαξάδων 40
201 201ο ΑΜΑΞΑΔΩΝ (Αμαξάδες) Κτίριο Νηπιαγωγείου Αμαξάδων 45
202 202ο ΚΕΧΡΟΥ (Κέχρος) Κτίριο Αγροτικού Ιατρείου Κέχρου 65
203 203ο ΚΕΧΡΟΥ (Κέχρος) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κέχρου 80
204 204ο ΚΕΧΡΟΥ (Μικρός Κέχρος) Κτίριο 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μικρού Κέχρου 118
205 205ο ΚΕΧΡΟΥ (Χαράδρα) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Χαράδρας 82
206 206ο ΚΕΧΡΟΥ (Χλόη) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Χλόης 74
207 207ο ΟΡΓΑΝΗΣ (Οργάνη) Κτίριο Γυμνασίου Οργάνης 122
208 208ο ΟΡΓΑΝΗΣ (Οργάνη) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Οργάνης 131
209 209ο ΟΡΓΑΝΗΣ (Ανω Βυρσίνη) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ανω Βυρσίνης 133
210 210ο ΟΡΓΑΝΗΣ (Κάρδαμος) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Καρδάμου 85
211 211ο ΟΡΓΑΝΗΣ (Κάτω Βυρσίνη) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κάτω Βυρσίνης 35
212 212ο ΟΡΓΑΝΗΣ (Κύμη) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κύμης 81
213 213ο ΟΡΓΑΝΗΣ (Μυρτίσκη) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μυρτίσκης 115
214 214ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΜΟΤΗ Δικαστικές Φυλακές Κομοτηνής - Τέρμα Σισμάνογλου 0
215 ΑΜΙΓΕΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ (09 0
216 ΑΜΙΓΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤ cal 0
217 ΜΙΚΤΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0
218 ΜΙΚΤΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0
219 ΜΙΚΤΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 0